Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Slik kan du bidra

Alt fra kommuner og regjeringer til universiteter, banker og religiøse organisasjoner forvalter penger på vegne av fellesskapet. Derfor har vi alle også mulighet til å ansvarliggjøre disse institusjonene, og kreve at de slutter å investere pengene våre på en måte som ødelegger klimaet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Alt fra kommuner og regjeringer til universiteter, banker og religiøse organisasjoner forvalter penger på vegne av fellesskapet. Derfor har vi alle også mulighet til å ansvarliggjøre disse institusjonene, og kreve at de slutter å investere pengene våre på en måte som ødelegger klimaet.

I USA har flere vellykkede kampanjer ført til at universiteter, pensjonsfond og religiøse institusjoner har valgt å trekke seg ut av fossile investeringer. Se foreløpig liste over alle som har forpliktet seg her. Nå starter Framtiden i våre hender opp kampanjen Fossilfrie penger i Norge, og du kan være med!

Hva kan du gjøre?

Støtt en eller flere pågående kampanjer ved å signere på oppropene. Kontakt Framtiden i våre hender og hør om det finnes en lokal aktivistgruppe, eller se oversikt over våre lokallag her. Du kan også starte opp en ny kampanje. Allier deg med flere og tenk igjennom hvilke institusjoner dere har kontakt med i deres nærmiljø, undersøk om de har fossile investeringer, og start et opprop. Forsøk gjerne å få til møter med institusjonens styre. Kanskje er de positivt innstilt til å arbeide for å bli fossilfrie.

Vil du engasjere deg på andre måter? Bruk alle tilgjengelige kanaler og virkemidler for å spre informasjon og bygge opp et krav om uttrekk fra grasroten. Spre oppropene på sosiale medier, skriv leserinnlegg, inviter til filmvisning av filmen Do the Math, del ut flyere på gaten, og arranger aksjoner og stunts.

Gjennom felles innsats kan vi skapeen snøballeffekt hvor flere og flere institusjoner selger seg ut av fossile selskaper og fond. Slik kan vi påskynde utviklingen i retning av fornybare energikilder og grønn infrastruktur som jernbane.

Nyttige ressurser:

Andre aktiviteter

Ikke alle har mulighet til å drive en egen kampanje, men det er mange andre ting man kan gjøre for å jobbe for fossilfrie penger. Det viktigste er å spre informasjon og bevissthet om at det er galt å tjene penger på å ødelegge klimaet gjennom måten vi investerer pengene på. Ved å flytte investeringene fra fossilt til fornybare kilder kan vi bidra til løsningen på klimautfordringene i stedet for til problemene.

Her er noen forslag til hva man kan gjøre:

  • Inviter til filmkveld og vis filmen Do the Math, eller andre relvante filmer.
  • Skriv åpne brev og debattinnlegg til aviser og media
  • Vær tilstede på arrangement, foredrag, og i debater, og still spørsmål.
  • Arranger aktiviteter som debatter, seminarer, fester eller aksjoner.
  • Spre budskapet med plakater, klistremerker, flyere og annet.
  • Vær tilstede på nettet: Fossilfrie penger - kampanjen er på facebook og twitter, i tillegg kan dere bruke og lage deres egne kanaler.
  • Utfordre institusjoner og bedrifter som ikke har det til å vedta egne etiske retningslinjer for investeringer som integrerer klimahensyn.