Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Akademiaavtalen mellom Statoil og Universitetet i Bergen (UIB)

Framtiden i våre hender i Bergen har satt søkelyset på Akademiaavtalen mellom Statoil og Universitetet i Bergen (UIB). Statoil skal ifølge avtalen sponse forskning ved UIB med 11 millioner kroner årlig i løpet av en femårsperiode.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender i Bergen har satt søkelyset på Akademiaavtalen mellom Statoil og Universitetet i Bergen (UIB). Statoil skal ifølge avtalen sponse forskning ved UIB med 11 millioner kroner årlig i løpet av en femårsperiode.


Framtiden i våre hender i Bergen har opprettet en egen «gravekomité» som jobber med å kartlegge næringslivets og institusjoners investeringer i fossil energi. I Bergen er det et stort engasjement for Fossilfrie penger-kampanjen på tvers av organisasjoner for å mobilisere bredest mulig.

I første omgang er søkelyset på Akademiaavtalen mellom Statoil og Universitetet i Bergen (UIB). Akademia-avtalen er en sponsoravtale der Statoil sponser forskningen ved UIB med 11 millioner kroner årlig i løpet av en femårsperiode. Avtalen har vært mye omdiskutert i media.

Flere klimaforskere har satt spørsmålstegn ved hvorvidt det er etisk forsvarlig for en uavhengig utdannings- og forskningsinstitusjon å inngå en avtale hvor «Midlene skal gå til prosjekter som er relevante for Statoils virksomhet på norsk sokkel». Lokallaget i Bergen mener at avtalen inneholder flere kritiske punkt og bidrar aktivt i debatten.
 
Vil du støtte kampanjen mot avtalen mellom Universitetet i Bergen og Statoil? Dette kan du gjøre:

1. Gi din underskrift for å støtte kravet om etisk forsvarlige sponsoravtaler og uttrekk fra fossile investeringer på kampanjesiden mot akademiaavtalen.

2. Framtiden i våre hender i Bergen trenger din gravehjelp for å undersøke fossile investeringer gjort av andre foreninger, bedrifter og institusjoner. I 2014 håper FIVH å komme over flere saker som det er mulig å ta tak i. Bor du i Bergen og har du lyst å engasjere deg? Ta gjerne kontakt: bergen@framtiden.no