Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Våre kommuner investerer pensjonen i klimaødeleggelse

Kommunenes pensjonskasse har store eierandeler i kull, olje og gasselskaper. Hvis disse selskapene slipper ut de reservene de eier, tilsvarer det 10 år med utslipp fra Kina.
Foto: Creative Commons Benoît Deniaud / guilherme.
Foto: Creative Commons Benoît Deniaud / guilherme.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Kommunenes pensjonskasse har store eierandeler i kull, olje og gasselskaper. Hvis disse selskapene slipper ut de reservene de eier, tilsvarer det 10 år med utslipp fra Kina.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) solgte seg i høst ut av flere kullselskaper. Men forvalteren er fortsatt investert i selskaper som sitter på enorme mengder fossil energi. Reservene tilsvarer like mye kull og olje som Kina forbrenner på ti år. Det viser en ny gjennomgang av Framtiden i våre hender.

Skal vi bremse klimaendringene må pengestrømmen stoppes! Signér kampanjen som nærmer seg 10 000 underskrifter 

Mange tusen nordmenn ansatt i kommunen, sykehus, private eller offentlige bedrifter har sin pensjon investert i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Høsten 2014 solgte KLP seg ut av 27 kullselskaper. Men selv med et markert uttrekk fra kullselskaper, har KLP fortsatt aksjer i selskaper med enorme reserver av mengder kull, olje og gass.

  • KLP har investert i 12 kullselskaper og 56 oljeselskaper på Carbon Underground 200, med et potensielt totalt karbonavtrykk på 101 gigatonn CO2.
  • KLP har investert godt over 2 milliarder i kull, olje og oljeserviceselskaper i tillegg til de rene oljeselskapene i oversikten over.

Undersøkelsen baserer seg på en fersk oversikt fra byrået Fossil Free Indexes og deres liste Carbon Underground 200 over de største børsnoterte selskapenes reserver over kull, olje og gass: Til sammenlikning var hele verdens utslipp av CO2 fra fossil energi 36 gigatonn CO2 i 2013. Kina har passert USA som verdens største utslippsland for klimagasser, og slipper ut 10 gigatonn CO2 fra kull, olje, gass, sement i 2013.

Det betyr at KLP sitter med aksjer i selskaper som har reserver tilsvarende 10 år med klimautslipp fra Kina.

KLP gjorde i 2014 en viktig klimajobb ved å gå igjennom sin aksjeportefølje og selge seg ut av kullselskaper. I hovedsak er det rene kullselskaper som nå er ute av KLPs aksjeportefølje. Framtiden i våre henders gjennomgang viser at KLP ikke har vurdert de store gruve- og energiselskapene som sitter på de største kull-reservene. Etter at vi har trukket fra selskapene ekskludert fra KLP, sitter KLP med kull tilsvarende 52 gigatonn CO2.

Utregningen er gjort på bakgrunn av KLPs årsmelding fra utgangen av 2013, som er siste tilgjengelige portefølje fra KLP og karbonavtrykket er regnet ut fra hvor store reserver av fossilt karbon – i form av kull, olje og gass – selskapene eier.

Avtrykket er relevant fordi bare en liten del av verdens kjente fossile reserver – under 1/3 – kan utvinnes og forbrennes hvis klimaendringene skal stanses. De 200 selskapene på lista eier ifølge FFI 97 prosent av reservene som tilhører børsnoterte selskaper. I tillegg kommer langt større reserver som eies av private eller statlige selskaper som ikke er på børs.

*PS: Framtiden i våre hender har tidligere basert seg på Carbon Trackers liste over 200 største kull- og oljeselskaper – basert på selskapstall fra 2010. Denne undersøkelsen bruker Fossil Free Indexes og deres Carbon Underground 200, med ferske tall gitt ut i februar 2015. Prinsippet for de to indeksene er det samme, men karbonavtrykket er forskjellig på grunn av selskapenes oppdaterte anslag på reserver.


Les også:
KLP – Kommunenes kull- og oljekasse
Kullproblemer i norske sparefond
KLP ut av kull, hva med Oljefondet?
Stadig flere trekker seg ut av fossil