Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fossilfrie penger

Trondheim vurderer fossilfritt Kraftfond

Alliansen «Fossilfrie Penger» har avdekket at miljøbyen Trondheim kommune har nærmere 300 millioner kroner* investert i fossil energi gjennom aksjefond og obligasjoner.
Fossilfrie penger Trondheim krever at kommunen faser ut sine fossile investeringer.
Fossilfrie penger Trondheim krever at kommunen faser ut sine fossile investeringer.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Alliansen «Fossilfrie Penger» har avdekket at miljøbyen Trondheim kommune har nærmere 300 millioner kroner* investert i fossil energi gjennom aksjefond og obligasjoner.

- Det er på tide at Trondheim kommune virkelig blir en miljøby ved å trekke sine investeringer fra fossil energi og investere pengene i en ren, fornybar fremtid, sier Vegard Bilsbak fra Fossilfrie penger, som også er med i Framtiden i våre hender.

Hilde Opoku fra Miljøpartiet de grønneHilde Opoku fra Miljøpartiet de grønneFossilfrie penger har jobbet for å få på plass et politisk vedtak i bystyret for utfasing av fossil energi. 27. mars fremmet Hilde Opoku i Miljøpartiet de grønne forslag om at Trondheim kommunes investeringer skulle selge seg ut av fossil energi i løpet av fem år.

Opoku påpekte i bystyremøtet at vi med dagens tempo vil ha brukt opp de fossile reservene i løpet av 30 år, dersom vi skal unngå mer enn to graders oppvarming, ifølge Adresseavisen.

Les mer om karbonbudsjettet her.

Forslaget falt, men bystyret gikk inn for en mulighetsstudie som viser hvordan Kraftfondet kan få til en utfasing over fem år.

På bystyremøtet orienterte Finansdirektør Carl-Jakob Midttun om Kraftfondets mandat og det etiske reglementet det forvaltes etter. Investering i fossil energi anses som å ligge innenfor mandatet og er etisk akseptabelt og samtidig også innenfor investeringsreglementet for fondet, sa Midttun ifølge Adresseavisen.

- Per i dag så blir ikke investeringer i olje kull og gass regnet som uetisk – det er nettopp denne oppfatningen vi vil endre på med kampanjen. Men vi er glade for at det i hvert fall blir en utredning. Vi skal jobbe videre for å overbevise politikerne om at dette må skje, sier Blisbak.

Fossilfrie Penger Trondheim krever at:
1. All ny investering i fossil energi stoppes
2. Penger investert i fossil energi flyttes til investeringer i andre næringer innen 5 år
3. Det publiseres fremdriftsrapporter som blir gjort offentlig tilgjengelige

- Dette er ikke bare enda en miljøkampanje, den gir også økonomisk mening. Storebrand og Skagenfondene har allerede begynt å trekke sine investeringer fra fossile selskaper, blant annet med begrunnelsen at de vil synke i verdi i fremtiden som følge av tiltak som må innføres for å nå våre klimamål, forklarer Christian Tangene fra Fossilfrie penger og Framtiden i våre hender.


Hele vedtaket i Trondheim bystyre lyder som følger:
«Bystyret ber rådmannen legge fram en sak som viser muligheter og konsekvenser av at kraftfondet ikke skal kunne investere i selskaper knyttet til fossil energi.

Det bes om en mulighetsstudie som viser hvordan en slik utfasing kan skje over et femårs perspektiv. Saken må synliggjøre mulige økonomiske konsekvenser av en slik endring i kraftfondets investeringsrom. Det bes særskilt om å sammenligne avkastning de siste årene i norske fond med og uten investeringer i selskaper knyttet til fossil energi.»

*Tallene på er basert på finansrapporten for Trondheim kommune, 2012, og viser at 23% av investeringer i aksjer og fond er investert i fossil energi (ca. 2 % av Trondheim kommunes totale midler). Videre har kommunen obligasjoner i Statkraft og A. P. Moller-Maersk slik at totalen blir på nærmere 300 millioner kroner. Kilde: Fossilfrie penger, Trondheim.