Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Det er ikke riktig å forske på hvordan vi kan utvinne mer olje som gjør det vanskelig å nå klimamålene, mener  et uavhengig etikkråd. (Foto: Statoil)

Petroleumsforskning vurdert som uetisk

Den nasjonale forskningsetiske komité mener det er uetisk å forske på petroleumsvirksomhet som hindrer oss i å nå klimamålene. Dette kan få konsekvenser for forskning på norske universitet.
Det er ikke riktig å forske på hvordan vi kan utvinne mer olje som gjør det vanskelig å nå klimamålene, mener  et uavhengig etikkråd. (Foto: Statoil)
Det er ikke riktig å forske på hvordan vi kan utvinne mer olje som gjør det vanskelig å nå klimamålene, mener et uavhengig etikkråd. (Foto: Statoil)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Den nasjonale forskningsetiske komité mener det er uetisk å forske på petroleumsvirksomhet som hindrer oss i å nå klimamålene. Dette kan få konsekvenser for forskning på norske universitet.

Etter stort press fra blant andre Framtiden i våre hender Bergen og kampanjen Fossilfrie penger, har et uavhenig etikkråd vurdert om det er etisk riktig å forske på olje og petroleumsvirskomhet.

Svaret de har kommet fram til er nei.

- Kort oppsummert er hovedkonklusjonen at det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål som Norge har forpliktet seg til ikke kan nås, sier komitéleder Øyvind Mikkelsen.

Framtiden i våre hender Bergen har jobbet med denne saken lenge, blant annet med bakgrunn i at Statoil bidrar med økonomisk støtte til oljeforskning ved Universitetet i Bergen.

- Dette er en av de fineste og mest oppløftende brev jeg har lest på lenge. At en nasjonal og uavhengig aktør som NENT løfter frem mange av de samme kritiske punkt som Framtiden i våre hender Bergen, Fossilfritt UiB og Grønn studentallianse ved UiO er en seier for oss og et skritt i riktig retning, sier leder for Framtiden i våre hender Bergen, Perolina Klanderud.

Du kan lese hele uttalelsen til den etiske komiteen her.

Du kan også lese om saken i Studvest.