Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kullutvinning i West Virginia, USA.  (Foto: Paul Corbit Brown)

Nærmere 50.000 signaturer for et oljefond uten kull

Tusenvis av mennesker fra hele verden ber nå Stortinget om å trekke Oljefondet ut av kull. Tiden er inne for at Stortinget fatter en historisk beslutning, og trekker det norske folkets sparepenger ut av den virksomheten som er verdens klimatrussel nummer én.
Kullutvinning i West Virginia, USA. (Foto: Paul Corbit Brown)
Kullutvinning i West Virginia, USA. (Foto: Paul Corbit Brown)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Tusenvis av mennesker fra hele verden ber nå Stortinget om å trekke Oljefondet ut av kull. Tiden er inne for at Stortinget fatter en historisk beslutning, og trekker det norske folkets sparepenger ut av den virksomheten som er verdens klimatrussel nummer én.


Av Nina Jensen i WWF, Truls Gulowsen i Greenpeace og Arild Hermstad i Framtiden i Våre Hender

I morgen skal Stortingets finanskomité legge fram sin innstilling som vil definere hvilke kjøreregler Oljefondet skal følge neste år. Både på Stortinget og blant folk flest er det et klart flertall som ønsker å trekke fondet ut av kull. Alle opposisjonspartier sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre har i lang tid vært enige om at oljefondet bør ut av kull – men de har hittil ikke klart å samle seg om noe vedtak. Nesten to av tre nordmenn støtter forslaget om å trekke Oljefondet ut av kull. (http://www.greenpeace.org/norway/no/nyheter/2015/To-av-tre-krever-Oljefondet-ut-av-kull-og-kullkraft/)

Oljefondet har plassert mer enn ti milliarder dollar av norske sparepenger i kullkraft rundt om i ulike land. Denne saken angår altså ikke bare oss nordmenn, men mennesker over hele verden. Det har vi fått merke den siste måneden. I slutten av april begynte våre tre organisasjoner, sammen med tyske Urgewald og de to globale nettverkene Avaaz og 350.org, å samle underskrifter for å få det norske Oljefondet til å trekke seg ut av kullgruver og kullkraft. Responsen har vært overveldende. I dag er vi stolte over å kunne overlevere 50.000 signaturer til Arbeiderpartiets Torstein Solberg, som er saksordfører for meldingen som nå skal behandles i Finanskomiteen.

Nå må Stortinget lytte til det store antall mennesker som ber om et grønnere oljefond. Aldri før har vi hatt så tydelige og faglige beviser om de negative konsekvensene kull har på klima, miljø og helse. Samtidig har vi gode alternativer som kommer med positive bonuseffekter. Alt tatt i betraktning finnes det ikke lenger noen gode grunner for å ikke trekke seg ut av kull– enten man tenker mest på miljø, på samfunnet eller på finansiell avkastning.

Kull er den mest karbonholdige og forurensende fossile energikilden, og står for over 40 prosent av verdens totale CO2-utslipp. Minst to tredeler av verdens reserver av kull, olje og gass må bli under bakken for at vi skal kunne unngå de farligste klimaendringene – og kullet er verst. Det er godt dokumentert at verdens aller fattigste er de som rammes hardest, også økonomisk, av de klimaendringene som blant annet forbrenning av kull skaper: de kan føre til matmangel, vannmangel, tap av landområder og økt fare for krig og konflikt. Fordelene ved å bruke fornybar energi fremfor fossil energi går langt utover bekjempelse av klimaendringer. Samtidig er den finansielle risikoen ved kullinvesteringer stor og voksende. Svært mye tyder på at verdens kullindustri er inne i en strukturell nedgang, som blant annet skyldes stadig strengere klimapolitikk og rask utbygging av fornybar energi.

Våre organisasjoner er spesielt opptatt av at Oljefondet trekker sine investeringer fra kraftprodusenter som bruker en stor andel kull som energikilde. Disse selskapene står bak den største etterspørselen etter kull og de største utslippene i kullkjeden: omtrent 90 prosent av utslippene fra kull stammer fra brenning av kull, hovedsakelig til kraftproduksjon. Samtidig har kraftselskapene mulighet til å benytte renere og ofte billigere alternativer som fornybar energi. Å trekke seg ut av kullgruver, men beholde investeringene i kullkraft, ville være å skyve den største og viktigste utfordringen foran seg.

Denne saken handler ikke bare om verdens klima, sosiale virkninger og trygg finansiell avkastning. Nå handler den også om Stortingets troverdighet. Allerede i fjor vinter var det klart at et flertall av partiene på Stortinget er tilhengere av å trekke Oljefondet ut av kull. Men i fjor klarte ikke disse partiene å bli enige om noe felles vedtak. Det ville være et stort og meget beklagelig nederlag – både for Stortinget og verden – dersom partiene roter bort muligheten i år igjen. Nå er det tid for å bli enige om det man egentlig er enig om. Det kan vel umulig være så vanskelig?