Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mobiliserer for fossilfrie investeringer i Trondheim

Hvordan investerer Studentskipnaden og Trondheim kommune pengene sine? Framtiden i våre henders lokallag i Trondheim har begynt å undersøke.

Vegard Bilsbak (t.v.) og Christian Tangen (nr 3 f.v) varsler økt trykk på lokale institusjoner fremover. Her fra en studentsamling for FIVHs lokallag i oktober (Foto: FIVH-Trondheim studentlag)
Vegard Bilsbak (t.v.) og Christian Tangen (nr 3 f.v) varsler økt trykk på lokale institusjoner fremover. Her fra en studentsamling for FIVHs lokallag i oktober (Foto: FIVH-Trondheim studentlag)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Hvordan investerer Studentskipnaden og Trondheim kommune pengene sine? Framtiden i våre henders lokallag i Trondheim har begynt å undersøke.


Kampanjegruppen har så langt fokusert på investeringene til både Studentsamskipnaden i Trondheim, og Trondheim kommune, samt flere andre lokale institusjoner. Les mer om kampanjen Fossilfrie penger her.

Gode forberedelser er viktig for å lykkes med en slik uttrekkskampanje. Rent konkret har forarbeidet bestått i å lese igjennom årsrapporter og regnskap, stille spørsmål til økonomiske utvalg, og ikke minst danne seg et godt bilde av institusjonenes beslutningstruktur.

- Ikke overraskende er det store summer investert i oljeselskaper gjennom aksjefond både i kommunen og i studentsamskipnaden, sier leder Christian Tangene

Dette gjelder trolig for de fleste som sparer penger i fond, og en praktisk utfordring for alle som vurderer å trekke seg ut av fossile selskaper er knappheten på gode alternativer i form av "grønne" fond. Framtiden i våre hender arbeider for tiden med å lage en oversikt over de fondene som finnes i dag, slik at det skal bli enklere å investere i en bærekraftig fremtid i stedet for større miljøødeleggelse. 

Flere fondsforvaltere sier at manglende etterspørsel etter grønne fond i seg selv er en av årsakene til at disse ikke er mer utbredt, og slår fast at høyere etterspørsel også vil føre til flere slike.

Christian forteller at deres henvendelser har blitt møtt med åpenhet og interesse fra administrasjonen, men det kreves et politisk vedtak dersom fossile selskaper skal utelukkes av porteføljene på prinsippielt grunnlag. Studentene ønsker derfor å gå i dialog med både lokalpolitikere og styremedlemmene i studentsamskipnaden i løpet av våren, med klar oppfordring om å selge seg ut av disse fondene. Ved hjelp av underskriftskampanjer vil de også invitere Trondheims innbyggerne til å legge press på institusjonene, og til å etterspørre miljøvennlige fond hos sine egne fondsforvaltere.