Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ja til et fossilfritt universitet

Tross utallige grønnmalingsforsøk: Akademia-avtalen mellom Statoil og Universitetet i Bergen legger til rette for en økt petroleumsforskning som rimer dårlig med en satsning på miljø og fornybar energi.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Tross utallige grønnmalingsforsøk: Akademia-avtalen mellom Statoil og Universitetet i Bergen legger til rette for en økt petroleumsforskning som rimer dårlig med en satsning på miljø og fornybar energi.Rektor Dag Rune Olsen forsøker i Morgenbladet 15.11 å fremstille den fornyede avtalen med Statoil som en gyllen middelvei til energiomstilling. Avtalen skal «stimulere til grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder, både for UiB og Statoil», og Olsen skriver at det er petroleum, gasshydrater, energiomstilling og geotermisk energi dette omfatter. Statoil skal «ikke anses som arbeidsgiver eller oppdragsgiver i relasjon til forskere eller forskningsprosjekter». Like fullt har selskapet representanter i komiteen som avgjør hvilke prosjekter som får støtte, og i tidligere årsrapporter er det tydelig at mesteparten av midlene går til petroleum.

Som studenter er vi bekymret over hvordan UiB spiller sin rolle som forskningsinstitusjon og premissleverandør for fremtidens samfunn. Forskning som bidrar til økt petroleumsutvinning bryter med de forskningsetiske retningslinjene for naturvitenskap, som å ivareta det biologiske mangfoldet og å følge føre var-prinsippet. Spesielt derfor er det verken «strategisk riktig» eller etisk forsvarlig at UiB bidrar til å øke den globale oppvarmingen.

Olsen har rett i at den norske regjeringen oppfordrer til økt samarbeid mellom næringsliv og akademia, men den samme regjeringen er også bundet til målet om å begrense global oppvarming til maksimalt to grader. Når vi med sikkerhet vet at global oppvarming skyldes utslipp av CO2 fra olje, kull og gass, er det vanskelig å forstå at UiB fortsetter et samarbeid med et selskap som planlegger utvinning av CO2 i et omfang som ifølge det internasjonale energibyrået IEA vil lede til en fire graders oppvarming eller mer.

En bred gruppering ved UiB krever nå at universitetet slutter å flørte med den kapitalsterke oljebransjen. Medlemmer av Klimastudenter, Framtiden i våre hender Bergen, Høyden SU, Grønne Studenter og Høyden Naturstudenter har gått sammen om en underskriftskampanje sammen med den internasjonale klimabevegelsen 350.org. Kravene er enkle: UiB må ta samfunnsansvar som forskningsinstitusjon ved å kutte alle bånd til fossil energi. Så lenge Akademia-avtalen videreføres, må det sørges for at midlene går til forskning som ikke bidrar til en forlengelse av fossilalderen. Vi ønsker heller ikke at petroleumsindustrien får bruke universitetet som rekrutteringsarena. De kloke hodene trengs for å legge om til fornybarsamfunnet.

Bare slik kan UiB fortsette å skryte av at de er et fremtidsrettet universitet – slik vi alle ønsker at det skal være.

Signert:

Henning Åkesson (Klimastudenter)
Julie Elkjær Stentsøe (Framtiden i våre hender Bergen)
Perolina Klanderud (Framtiden i våre hender Bergen)
Anders Parmann (Radikale Studenter)
Ragnhild Freng Dale (350.org og Klimastudenter)
Lene Haugsvær (Høyden naturstudenter)
Sigbjørn Løland Torpe (Høyden Naturstudenter)
Albert Andersen Øydvin (Høyden SU)
Fredrik Vikse (Grønne Studenter)
Synnøve Kvamme (Naturvernforbundet)
Magne Hagesæter (Rødt Universitets- og Høgskolelag)
Andreas Sjalg Unneland (Høyden SU)


Dette leserbrevet har stått på trykk i den uvhengige studentavisen "På høyden" ved Universitetet i Bergen.