Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mappe Rapporter 2022

Dokumenter / Filer

pdf Deadly safety hazards Populær

199 nedlastninger

Deadly safety hazards

Deadly safety hazard in factories supplying major international brands show the immediate need for a strong Accord programme in Pakistan.

This brief was released by Clean Clothes Campaign in November 2022

pdf Banking on Thin Ice 2022 – Two Years in the Heat Populær

Valgte emner er Etisk bankguide, Investeringer 471 nedlastninger

Banking on Thin Ice 2022 – Two Years in the Heat

Banking on Thin Ice – Two Years in the Heat dokumenterer nordiske bankers investeringer i olje, gass og kull i årene etter Parisavtalen. Rapporten dokumenterer hvordan norske DNB er en av de største investorene og utlånerne til olje i Norden. Investeringene bidrar til at selskapene utvinner mer olje, kull og gass enn vi kan for å nå de internasjonale klimamålene.

pdf Overskudd av klær fra klesbransjen i Norge Populær

597 nedlastninger

Overskudd av klær fra klesbransjen i Norge

Denne rapporten viser at omfanget av usolgte varer er større enn tidligere anslått, og bekrefter at klesbransjen driver med klima- og naturfiendtlig overproduksjon.

Kleskjeder i Norge kvittet seg i fjor med minst 825 tonn med usolgte klær, anslår Samfunnsøkonomisk Analyse, som har gjennomført kartleggingen på vegne av Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet.

pdf No questions asked 2022 - Profiting from the construction and hotel boom in Qatar 2022 Populær

1192 nedlastninger

No questions asked 2022 - Profiting from the construction and hotel boom in Qatar 2022

Norske og tyske investeringer i selskaper med virksomhet i hotell og byggebransjen i Qatar.

Rapporten er bestilt av Fair Finance International og skrevet av Profundo.

Framtiden i våre hender og Amnesty Norge lanserer rapporten i Norge.

pdf Underutnytta matressurser på menyen Populær

803 nedlastninger

Underutnytta matressurser på menyen

Denne rapporten adresserer at det er eit aukande samfunnsbehov for å ikkje sløse med etande matressursar, av omsyn til klima, natur og ressursknappheit, av omsyn til sjølvforsyning og matsikkerheit, og av omsyn til økonomien - ikkje minst for bonden.

Ein del av matsløsinga som skjer i Noreg i dag blir registrert som matsvinn. Kva som blir registrert og ikkje er bestemt av matsvinndefinisjonen. Dette rapporten undersøker kva som finst av etande matressursar som ikkje blir ete, og som heller ikkje er definert som matsvinn.

pdf Slutten på fast fashion ― et ambisiøst produsentansvar på tekstiler Populær

2185 nedlastninger

Slutten på fast fashion ― et ambisiøst produsentansvar på tekstiler

Det haster å gjøre noe med det enorme overproduksjonen- og overforbruket av klær.

I dag finnes det ikke effektive miljøreguleringer for tekstiler i Norge. En ambisiøs produsentansvarsordning for tekstiler vil være et stort steg i retning av en mer sirkulær tekstilbransje.

Denne rapporten fra Framtiden i våre hender og Naturvernforbundet beskriver hvordan vi mener en produsentansvarsordning for tekstil bør utformes.

pdf Utredning av forslag til matkastelov Populær

583 nedlastninger

Utredning av forslag til matkastelov

En utredning av forslag til matkastelov fra Advokatfirmaet Schjødt AS på oppdrag fra Framtiden i våre hender

pdf Fra strategi til handling – plastkrisen krever handling nå Populær

1339 nedlastninger

Fra strategi til handling – plastkrisen krever handling nå

Plastkrisen er et av verdens raskest voksende miljøproblemer, og vi mangler konkrete tiltak og virkemidler som kan håndtere problemet før det er for sent. En samlet miljøbevegelse krever nå at Norge skal gå fra ord til handling i kampen mot plastforsøpling- og forurensning.

Framtiden i våre hender, WWF Verdens naturfond og Naturvernforbundet ønsker seg sterkere lut i møte med plastkrisen og lanserer nå rapporten «Fra strategi til handling – plastkrisen krever handling nå».