Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mappe Rapporter 2020

Dokumenter / Filer

pdf Voting behaviour of Norwegian investors Populær

Valgte emner er etisk, finans 3675 nedlastninger

Voting behaviour of Norwegian investors

This study analyses the voting behaviour of nine of the largest investors included in the Fair Bank Guide Norway (‘’Etisk bankguide Norge’’) on a selection of 43 shareholder resolutions proposed by investors during the Annual General Meetings of companies active in the fossil fuels, energy, banking, mining, agribusiness, food and manufacturing sectors worldwide. 

This report has been commissioned by Fair Finance International, and is part of a research project conducted simultaneously by three Fair Finance coalitions: Framtiden i våre hender (Fair finace Norway), FF Germany, and FF Japan

pdf Forbruksbasert klimaregnskap for Norge Populær

14335 nedlastninger

Forbruksbasert klimaregnskap for Norge

Denne rapporten inneholder en fullstendig analyse av Norges forbruksbaserte klimaregnskap. I rapporten brytes resultatene ned på husholdningsnivå og type forbruk. Rapporten viser hvordan transport, bolig og mat står for de største utslippene fra norske husholdninger.

Rapporten og analysene er utarbeidet av Asplan Viak ved Kjartan Steen-Olsen, Christian Solli og Hogne Nersund Larsen. Rapportforfatter er Kjartan Steen-Olsen.

pdf Kjøtt og soya – Bidrar norske penger til avskoging i Brasil? Populær

2328 nedlastninger

Kjøtt og soya – Bidrar norske penger til avskoging i Brasil?
Minst 6,44 milliarder norske kroner gikk fra sju norske banker til 17 slike selskaper de siste fem årene. Vår undersøkelse fant bånd til soya- og kjøttselskaper i Brasil, supermarkedkjeder som selger regnskogbiff og produsenter av fôr, svin, fjørfe og meieriprodukter med risikosoya i Kina, Europa og Brasil.

pdf Klimaverstinger i Oljefondet — investeringer som ikke når klimamålene Populær

2478 nedlastninger

Klimaverstinger i Oljefondet — investeringer som ikke når klimamålene
Blant de over 9000 selskapene i Oljefondet, finnes et stort antall selskaper som bidrar til uakseptable klimagassutslipp, og som mangler reelle planer for å kutte tilstrekkelige klimautslipp til å nå Parisavtalen. Det har vært en lang prosess med uenigheter om hvordan kriteriet skal benyttes. Resultatet er at det på disse årene kun har blitt ekskludert 4 klimaverstinger.

pdf Retningsløs til havs? Norske penger i global sjømat Populær

Valgte emner er finans, fiske, oppdrett 3282 nedlastninger

Retningsløs til havs? Norske penger i global sjømat

Her skisserer vi utfordringer innenfor sjømatsektoren, spesielt knyttet til bruken av fiskeolje og fiskemel i fôr til oppdrett. Rapporten undersøker også aksjeinvesteringer i fiskeri-, fiskefôr- og oppdrettsselskaper fra bankene som er med i Etisk bankguide, og hva slags policy eller retningslinjer bankene har for investeringer i sektoren.

Rapporten er skrevet av Veera Mo, fagrådgiver i Framtiden i våre hender, og er en casestudie i serien til Etisk bankguide Norge.