Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mappe Rapporter 2016

Dokumenter / Filer

pdf Den norske forbruksfesten Populær

Valgte emner er forbruk 6438 nedlastninger

Denne rapporten viser hvordan det norske privatforbruket har endret seg i perioden 1988-2015, og hva vi bruker mest penger på i dag sammenliknet med tidligere.

pdf Slik spiser vi opp jorda Populær

Valgte emner er Mat 10257 nedlastninger

Så mye jordbruksareal krever nordmenns matvaner

pdf Utfordringer i Istanbuls tekstilsektor Populær

Valgte emner er Klær 5837 nedlastninger

Et notat om utfordringer for fagforeningene i Istanbuls tekstilsektor og effekten av syriske flyktninger på arbeidsforhold og lønninger, basert på researchreise i Tyrkia høsten 2015.

pdf Tre for prisen av en Populær

Valgte emner er Klima, Mat 7341 nedlastninger

Kutt i kjøttproduksjon hjelper miljø, selvforsyning og matsikkerhet

pdf Miljø- og etikkonsekvenser av norsk matsvinn Populær

Valgte emner er Klima, Mat, Matsvinn 9410 nedlastninger

Beregner klimagassutslipp, energiinnhold og arealbeslag fra norsk matsvinn i 2015.

pdf Hemmeleghald i halvparten av klesbransjen Populær

Valgte emner er Klær, Leverandørkjeder 4339 nedlastninger

Til trass for at mange av dei store kleskjedene har blitt opne om sine leverandørar dei siste åra, opererer fortsatt halvparten av bransjen med lukkethet.

pdf When “best” is far from good enough Populær

Valgte emner er Arbeidsrettigheter, Klær 4687 nedlastninger

Violations of workers’ rights at four of H&M «best-in-class» suppliers in Cambodia. 
By Joel Preston, CENTRAL and Carin Leffler, Future In Our Hands.

pdf Giftig luksus Populær

Valgte emner er forbruk, Klær 6513 nedlastninger

En kartlegging av luksusmerker og kleskjeder sin bevissthet rundt lærproduksjon. Forfatter: Charlotte Ruud Granum

pdf Matsvinn i Oslo kommune: En kartlegging av potensialet for å redusere matsvinn på kommunale sykehjem Populær

Valgte emner er Mat, Matsvinn 8068 nedlastninger

Byrådet ønsker å redusere matsvinnet i Oslo kommune. I denne rapporten undersøker vi potensialet for å redusere matsvinn på kommunale sykehjem i Oslo. Kartleggingen baserer seg på:

  • En spørreundersøkelse blant åtte sykehjem i Oslo Kommune, hvorav sju kommunale
  • Befaring på ett sykehjem
  • Gjennomgang av styringsdokumenter hos aktuelle instanser
  • Korrespondanse med byråd og etater

pdf TRAMPLING WORKERS RIGHTS UNDERFOOT Populær

Valgte emner er forbruk, Klær, Sko 5219 nedlastninger

En undersøkelse av 23 store skoselskaper som viser manglende åpenhet, levelønn, organisasjonsfrihet eller muligheter for kollektive forhandlinger. Rapporten ”Trampling Workers Rights Underfoot ” er laget av nettverket Change Your Shoes (CYS) som Framtiden i våre hender er en del av.

A snapshot on the Human Rights Due Diligence performance

CHANGE YOUR SHOES
Change Your Shoes is an international campaign which has been set up
to work towards better social and environmental conditions in the tanneries,
factories, workshops and homes where leather shoe production
takes place.This campaign is a partnership of 15 European and 3 Asian
organisations. Change Your Shoes believes that workers in the global
shoe supply chain have a right to a living wage and safe working conditions,
and that consumers have the right to safe products and transparency
in the production of their shoes.

pdf Divestment done and divestment to do Populær

Valgte emner er Energi, Klima, Kull, Oljefondet 5879 nedlastninger

Divestment Done and Divestment To Do- The Norwegian Government Pension Fund and Coal

Published by urgewald, Framtiden i våre hender and Greenpeace Norway
Author: Heffa Schücking

A year ago, the Norwegian Parliament took a historic decision to move the Government
Pension Fund Global (GPFG) out of thermal coal. The Parliament determined that
companies should be excluded if they “base 30% or more of their activities on coal,
and/or derive 30% of their revenues from coal.”1 This was an important break-through as
the 30% threshold established a new benchmark for divestment actions of large investors.
Only months after the Norwegian decision, the world’s largest insurance company, Allianz,
undertook a coal divestment action of its own based on the GPFG’s 30% threshold.2 And
other investors such as KLP and Storebrand, which had already undertaken divestment
actions, have now tightened their thresholds to keep up with the trail blazed by the
Norwegian Parliament.

This briefing provides a “snapshot” of how the world’s largest coal divestment action is
progressing. To this end, we have analyzed the GPFG’s holdings list from December 31st
2015 as well as the implementation guidelines laid out by Norway’s Finance Ministry.
Although the divestment action is not due to be completed until the end of 2016, we wish
to draw attention to some weaknesses that could diminish the scope and impact of the
Storting’s decision if they are not addressed.

pdf Jaget etter billig lønn Populær

Valgte emner er Klær 6858 nedlastninger

I Framtiden i våre henders rapport «Jaget etter billig lønn – kan tekstilarbeiderne jobbe seg ut av fattigdom», presenteres lønnsnivået blant tekstilarbeidere i de landene vi importerer klær fra. 
Forfatter: Heidi Lundeberg

pdf Tougher than Leather Populær

Valgte emner er Klær, Lær 5740 nedlastninger

Denne rapporten er utarbeida av Civil Initiatives for Development and Peace (Cividep) i India på
oppdrag for Framtiden i våre hender (FIVH), to organisasjonar som arbeider for ei rettvis global
ressursfordeling, respekt for faglege rettar og omsyn til lokalsamfunn og miljø. Formålet med
rapporten er å setje søkeljos på helse, miljø og sikkerheit ved ein av verdas risikofylte industriar –
produksjon og skinn og lær.

The tanning industry in Tamil Nadu accounts for around 60% of India’s total tanning capacity, and
nearly half of its leather production for export. The leather belt in Vellore district, consisting of
Ambur, Pernambut, Vaniyambadi and Ranipet, and the state capital Chennai are the main centres
of leather and leather product manufacturing in the state. Production in the state ranges from the
preparation of raw hides for tanning to the production of ‘wet blue’, to the production of finished
leather.

pdf På kornet – harde fakta om norsk kornimport Populær

Valgte emner er Klima, Mat, Matsikkerhet 8509 nedlastninger

Norge har mer enn doblet importen av korn og kornvarer de siste femten årene. Det skyldes en kraftig økningen i antall kjøttproduserende husdyr, og at ku og sau spiser stadig mer kraftfôr på bekostning av gress. I tillegg har den norske kornproduksjonen gått ned. Det forventes en ytterligere dobling i den norske kornimporten i årene framover, som følge av gjeldende norsk landbrukspolitikk. Dette kan bli et stort problem, fordi verdensbefolkningen øker, samtidig som den globale kornproduksjonen er usikker.