Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mappe Rapporter 2015

Dokumenter / Filer

pdf Miljø- og etikkonsekvenser av norsk matkasting Populær

Valgte emner er Mat, Matsvinn 4017 nedlastninger

Våre beregninger viser at maten norske husholdninger kaster kunne mettet 600.000 mennesker, og at produksjonen av den gir et klimagassutslipp tilsvarende 240.000 biler.

pdf Dårlig råd med nål og tråd Populær

Valgte emner er forbruk, Klær 8500 nedlastninger

En undersøkelse om tekstilarbeideres kjøpekraft.

Forfattere Mathias Falch og Carin Leffler

pdf En framtid du ikke vil ha Populær

Valgte emner er Klima, Mat, Matsikkerhet 33280 nedlastninger

Global oppvarming: Forutsetninger, risiko og sannsynlige konsekvenser

pdf Kritikkverdige arbeidsforhold hos de store elektronikkprodusentene Populær

Valgte emner er Arbeidsrettigheter, Elektronikk 6923 nedlastninger

I dette arbeidsnotatet går vi gjennom en rekke rapporter som ser på arbeidsforholdene i elektronikkindustrien i Kina.

pdf Something's not right here: Poor Working Conditions Persist at Apple Supplier Pegatron Populær

Valgte emner er Arbeidsrettigheter, Elektronikk 3814 nedlastninger

Lave lønninger, seks dagers arbeidsuke, obligatorisk overtid og manglende sikkerhet er innholdet i den nye iPhone 6s, viser denne rapporten fra Framtiden i våre hender og China Labor Watch.

pdf Miljø- og etikkonsekvenser av norsk matkasting Populær

Valgte emner er Mat, Matsvinn 4907 nedlastninger

I 2013 kastet nordmenn 361.000 tonn mat som kunne vært spist – heretter omtalt som matsvinn. I dette notatet viser vi hvilke konsekvenser det har for miljøet, og hvor mange mennesker det kunne ha mettet.

pdf Grønnsaksspiserne sponser kjøttspiserne Populær

Valgte emner er Mat 8350 nedlastninger

Denne rapporten viser at kjøtt med langt mindre bruttofortjeneste enn andre varer. Sannsynligvis selger de kjøtt med tap gjennom hele året i snitt. Konsekvensen er et høyt kjøttforbruk, som verken er bra for klimaet, matsikkerheten, folkehelsa eller dyrevelferden.

pdf Kindereggeffekten Populær

Valgte emner er Mat, Matsikkerhet 7252 nedlastninger

Hvordan kutt i norsk kjøttproduksjon kan hjelpe miljø, selvforsyning og global matsikkerhet.

pdf Så mange dyr spiser vi Populær

Valgte emner er forbruk, Mat 7349 nedlastninger

Basert på dagens kjøttforbruk og forventet levealder, vil hver av oss i gjennomsnitt ha spist ca. 1 352 dyr før vi forlater livet.

pdf Jakten på den siste olje Populær

Valgte emner er Energi, Klima, Olje 10597 nedlastninger

I rapporten «Jakten på den siste olje – et klimaperspektiv på Statoils internasjonale satsing» har Framtiden i våre hender tatt et dypdykk i Statoils rapporter og strategier: Statoil møter synkende produksjon i Norge med en internasjonal offensiv. Men denne satsingen truer Norges klimamål og binder Statoil til oljeproduksjon lenge etter at oljen må ta slutt, viser en rapporten.

pdf Der skoen trykker. En kartlegging av kjente skokjeders etikkarbeid ved fabrikker og garverier Populær

Valgte emner er Arbeidsrettigheter, forbruk, Klær, Lær, Sko 11055 nedlastninger

De fire største skokjedene i Norge jobber altfor dårlig med å sikre at skoene de selger er produsert under gode arbeidsforhold, med respekt for menneskerettigheter og miljø. Det viser denne ferske undersøkelsen fra Framtiden i våre hender.

pdf Elsykkel for et bevegelig liv Populær

Valgte emner er Sykkel, Transport 3661 nedlastninger

Elsykkelen med sin lille, elektriske hjelpemotor gjør det lettere å sykle langt, å sykle i bratte bakker og med tunge dagligvarer i kurven eller barn på bagasjebrettet. Men visste du at den også bidrar til økt fysisk aktivitet?

pdf Fossil jord - Kartlegging av torvinnholdet i jordprodukter på det norske markedet Populær

Valgte emner er forbruk, Jord, Klima, Torv 10396 nedlastninger

Skrevet på oppdrag for Avfall Norge, april 2015

pdf Forvaltning for framtiden? Et arbeidsnotat om endringer i etikk- og bærekraftsarbeidet hos norske fondsforvaltere Populær

Valgte emner er Investeringer, Klima 10522 nedlastninger

Etisk og bærekraftig investeringsvirksomhet er et felt i stadig utvikling. Aktørene på det norske markedet har utviklet en rekke ulike tilnærminger til, og strategier for å ivareta etiske og bærekraftsmessige hensyn i sine investeringsunivers. I "Forvaltning for framtiden?-Et arbeidsnotat om endringer i etikk- og bærekraftsarbeidet hos norske fondsforvaltere" kan du lese at relativt lite har skjedd i tilbudet av spesialiserte etiske og bærekraftige fond. Mer har skjedd i arbeidet med å underlegge hele porteføljen kriterier for etikk og bærekraft, men det er stor variasjon i hvorvidt ambisjonener om etikk og bærekraft gjenspeiler seg i konkrete grep i kapitalforvaltningen og i hvor åpne forvalterne er om arbeidet de gjør.


pdf Ren utvikling eller ren business Populær

Valgte emner er Bistand, Energi 9656 nedlastninger

Hvert år tjener den norske staten over 70 millioner kroner på vannkraft i Nepal. Norge vekker sinne og beskyldes for grådighet for sin høye strømpris til det fattige landet. I Norge har Khimti-vannkraftverket blitt beskrevet som en suksess; det leverer strøm etter planen og inntekt til eierne. Kritikken i Nepal mot Khimti har aldri vært nevnt av de norske eierne eller funnet veien til norske medier. Framtiden i våre hender har analysert kritikken mot Khimti i rapporten «Ren energi eller ren business – Hvorfor er Nepal så sinte på SN Powers vannkraftanlegg i Khimti?».