Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mappe Rapporter 2014

Dokumenter / Filer

pdf Miljøgifter i produkter Populær

Valgte emner er forbruk, Miljøgifter 16355 nedlastninger

Miljøgifter er i likhet med klimaendringer en av vår tids store globale miljøutfordringer. Denne rapporten gir en generell innføring i miljøgiftproblematikken.

pdf Dirty & Dangerous: Oljefondet er skitnere enn du trodde Populær

Valgte emner er Investeringer, Klima, Oljefondet 7073 nedlastninger

Oljefondets kullselskaper driver ikke bare med kullgruver og kullkraftverk – som skaper store lokale miljøproblemer og er det største bidraget til klimaendringene. I rapporten «Dirty and Dangerous» avsløres det også hvordan Norges Bank har investert i selskaper som omdanner kull til olje.

pdf Godt brasiliansk - en kartlegging av soyaforbruket i norsk landbruk og oppdrettsnæring Populær

14952 nedlastninger

Norsk landbruk er i økende grad avhengige av importerte fôrråvarer. Soya har lenge vært den viktigste proteinråvaren i landbruket. De siste 10 årene har den også blitt den viktigste proteinråvaren for oppdrettsnæringen. Totalt importerte Norge mer enn 900 000 tonn soya i 2013, mens det norske forbruket i landbruks- og oppdrettsnæringen lå på om lag 565 000 tonn. Soyaforbruket i disse næringene beslagla i 2013 et areal på omtrent 200 000 hektar utenfor Norges grenser. Det tilsvarer det samlede arealet til Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Fredrikstad og Drammen.

pdf FIVH 2014 - Bomullens pris Populær

Valgte emner er Bomull, Jordbruk, Klær 15447 nedlastninger

I rapporten «Bomullens pris – En innføring i verdikjeden og utfordringer i bomullsproduksjonen» har vi samlet tilgjengelige tall og fakta om verdens bomullsproduksjon. Jo lengre ned i verdikjeden man kommer, jo mer problematisk blir forholdene.

pdf From brazilian fields to norwegian farms Populær

Valgte emner er Mat, Matsikkerhet, Soya 14614 nedlastninger

Socio-environmental challenges in the soy production chain.

pdf Grønn butikk? Miljø- og etikkvurdering av dagligvarebransjen Populær

Valgte emner er Mat 4819 nedlastninger

Framtiden i våre hender har undersøkt miljø- og etikkprofilen til 8 av Norges dagligvarekjeder. Undersøkelsen viser at norske dagligvarekjeder har en lang vei å gå med miljø-, etikk- og dyrevelferdsarbeidet. Ingen av de undersøkte kjedene oppnår imponerende høy score på verken miljøkriterier, etikkriterier eller dyrevelferdskriterier. Likevel er det store forskjeller mellom kjedene.

pdf Mer fritid i stedet for mer lønn? Populær

Valgte emner er Arbeidstid, forbruk 5286 nedlastninger

Sammendrag fra intervjuer med norsk fagbevegelse. Bjørn Vidar Vangelsten og Amsale Temesgen.