Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mappe Rapporter 2013

Dokumenter / Filer

pdf Report Coal and Climate in Kalimantan 2013 Populær

Valgte emner er Klima, Kull, Olje 9212 nedlastninger

More than 18 billion kroners earned on Norwegian oil is invested in companies involved in Indonesian coal production. Indonesia's coal production has increased fourfold over the last ten years, with severe impact on environment, soil and development, according to this investigation by Future in our hands (Framtiden i våre hender).

pdf Norsk forbruk og miljøet Populær

Valgte emner er forbruk, Klima 13493 nedlastninger

I 2012 gikk husholdningenes gjennomsnittsinntekt opp, men folk sparte mer. Forbruket vokser, men ikke så kraftig som i enkelte tidligere perioder.

Framtiden i våre hender gir for nittende gang ut rapporten som ser på utviklingen av forbruket vårt over tid sammenlignet med året før. Rapporten ser på hvilke typer forbruk som medfører de største ressurs- og miljøbelastningene. Den ser på utslipp og avfallsproduksjon knyttet til forbruket og på enkelte økonomiske forhold og politiske initiativ med mulig betydning for forbruksmønsteret.

pdf Et klimavennlig oljefond Populær

Valgte emner er Investeringer, Klima, Oljefondet 11815 nedlastninger

Oljefondets investeringsprofil bidrar til å øke de globale utslippene av klimagasser. Oljefondet og Norge kan bli en internasjonal pådriver, og bidra til å snu utviklingen i en grønn retning. Finansdepartementet må endre investeringsprofilen og sikre grønn forvaltning for fremtiden. Denne rapporten kommer med anbefalinger til hvordan det kan gjøres.

pdf Ikke gull alt som glimrer FIVH 2013 Populær

Valgte emner er Arbeidsrettigheter, Gruveindustri, gull 5035 nedlastninger

Ikke gull alt som glimrer – Menneskerettighetsbrudd og miljøskade ved Oljefondets gull- og sølvgruver i Latin-Amerika.