Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mappe Høringsnotater

Dokumenter / Filer

pdf Revidering av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond Populær

2849 nedlastninger

Revidering av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond - Utland. Høringsinnspill fra Framtiden i våre hender.

pdf Luftfarten inn i kvotesystemet Populær

2661 nedlastninger

Framtiden i våre hender mener det er viktig at luftfarten blir en del av EUs kvotesystem, men EU-kommisjonens forslag har et stort forbedringspotensiale.

pdf Transport og lagring av CO2 fra Kårstø og Mongstad Populær

2522 nedlastninger

Når CO2 fra Kårstø og Mongstad skal transporteres og lagres, er det viktig å fokusere på tre forhold i videre konsekvensutredninger, skriver Framtiden i våre hender i sin høringsuttalelse til SFT: 1: Det må ikke være fare for lekkasjer. 2: CO2-deponering må ikke ta bort fokus fra energisparing og fornybar energi.3: Hvis CO2-deponeringen gir økt oljeutvinning, må klimakonsekvenser må utredes .

pdf Forslag til Nasjonal Transportplan 2010-2019 Populær

2339 nedlastninger

Satsingen på jernbane, godstransport til sjøs og landbasert kollektivtransport må økes kraftig, mens all planlagt kapasitetsøkning i vei- og flytransporten må skrinlegges.

pdf Innspill til Stortingsmelding om bedrifters samfunnsansvar Populær

2303 nedlastninger

Framtiden i våre hender er opptatt av norsk næringsliv skal ha de samme miljø - og etikkstandardene når de opererer i utviklingsland som de har hjemme.

pdf Rapportering biodrivstoff Populær

2969 nedlastninger

Det foreslåtte rapporteringssystemet viser ikke om biodrivstoffet faktisk er klimavennlig, eller om det forårsaker sult.

pdf Grønn skatteveksling Populær

3973 nedlastninger

Framtiden i våre hender har gitt innspill til Finansdepartementet om hvordan avgiftssystemet kan vris i mer miljøvennlig retning og i større grad bidra til at forurenser betaler-prinsippet følges. Vi forslår blant annet: Lik tonnpris på CO2 for diesel og bensin, lik drivstoffavgift på bensin og diesel , drivstoffavgift på fly innenriks og utenriks lik dagens autodieselavgift, bort med taxfreeordning, fyringsoljeavgift på svensk nivå og el-avgift på svensk nivå.

pdf Synspunkt til Jernbaneverket på høyhastighetsutredningen Populær

2751 nedlastninger

Tema: Behov for endrede prioriteringer i samferdselssektoren. Forholdet til eksisterende jernbaneplaner. Høyhastighetsbaner bør kunne trafikkeres av godstog. Enkeltspor er sårbart - dobbeltspor gir fleksibilitet. Bystasjonene plasseres i sentrum. Inngrepsutfordringene er store, men det er viktig også å se mulighetene. Alternative traseer/løsninger som må utredes.

pdf Uttalelse til omsetningspåbud for biodrivstoff Populær

3142 nedlastninger

Biodrivstoff skal redusere klimagassutslipp. Men det må sertifiseres at så skjer, og at biomangfold og matsikkerhet ivaretas. Uten dette er det bedre å utsette påbudet. Høringsuttalelse 7.februar 2008

pdf Krav om bedre miljøtilpasset trase Eidsvoll-Hamar Populær

1294 nedlastninger

Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, WWF-Norge og Framtiden i våre
hender finner Jernbaneverkets forslag til jernbanetrasé i strandsonen til Mjøsa uakseptabelt. Organisasjonene anbefaler i steden Norsk Banes forslag om for samme byggekostnad å frigjøre strandsonen og samtidig få en langt bedre jernbane ved å bygge sammenhengende dobbeltspor for 300 km/t lenger øst, fra Venjar i Eidsvoll til Sørli i Stange.

pdf Olje- og energidepartementet Populær

2663 nedlastninger

Norge har mer enn nok fornybar energi til eget behov - men samtidig et globalt ansvar.

pdf Båtdiesel, Finansdepartementet Populær

3270 nedlastninger

pdf Særavgiftsutvalget Populær

2775 nedlastninger