Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mappe Høringsnotater

Dokumenter / Filer

pdf Forslag til Nasjonal Transportplan 2010-2019 Populær

2180 nedlastninger

Satsingen på jernbane, godstransport til sjøs og landbasert kollektivtransport må økes kraftig, mens all planlagt kapasitetsøkning i vei- og flytransporten må skrinlegges.

pdf Innspill til Stortingsmelding om bedrifters samfunnsansvar Populær

2137 nedlastninger

Framtiden i våre hender er opptatt av norsk næringsliv skal ha de samme miljø - og etikkstandardene når de opererer i utviklingsland som de har hjemme.

pdf Rapportering biodrivstoff Populær

2756 nedlastninger

Det foreslåtte rapporteringssystemet viser ikke om biodrivstoffet faktisk er klimavennlig, eller om det forårsaker sult.

pdf Grønn skatteveksling Populær

3638 nedlastninger

Framtiden i våre hender har gitt innspill til Finansdepartementet om hvordan avgiftssystemet kan vris i mer miljøvennlig retning og i større grad bidra til at forurenser betaler-prinsippet følges. Vi forslår blant annet: Lik tonnpris på CO2 for diesel og bensin, lik drivstoffavgift på bensin og diesel , drivstoffavgift på fly innenriks og utenriks lik dagens autodieselavgift, bort med taxfreeordning, fyringsoljeavgift på svensk nivå og el-avgift på svensk nivå.

pdf Synspunkt til Jernbaneverket på høyhastighetsutredningen Populær

2567 nedlastninger

Tema: Behov for endrede prioriteringer i samferdselssektoren. Forholdet til eksisterende jernbaneplaner. Høyhastighetsbaner bør kunne trafikkeres av godstog. Enkeltspor er sårbart - dobbeltspor gir fleksibilitet. Bystasjonene plasseres i sentrum. Inngrepsutfordringene er store, men det er viktig også å se mulighetene. Alternative traseer/løsninger som må utredes.

pdf Uttalelse til omsetningspåbud for biodrivstoff Populær

2891 nedlastninger

Biodrivstoff skal redusere klimagassutslipp. Men det må sertifiseres at så skjer, og at biomangfold og matsikkerhet ivaretas. Uten dette er det bedre å utsette påbudet. Høringsuttalelse 7.februar 2008

pdf Krav om bedre miljøtilpasset trase Eidsvoll-Hamar Populær

1200 nedlastninger

Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, WWF-Norge og Framtiden i våre
hender finner Jernbaneverkets forslag til jernbanetrasé i strandsonen til Mjøsa uakseptabelt. Organisasjonene anbefaler i steden Norsk Banes forslag om for samme byggekostnad å frigjøre strandsonen og samtidig få en langt bedre jernbane ved å bygge sammenhengende dobbeltspor for 300 km/t lenger øst, fra Venjar i Eidsvoll til Sørli i Stange.

pdf Olje- og energidepartementet Populær

2485 nedlastninger

Norge har mer enn nok fornybar energi til eget behov - men samtidig et globalt ansvar.

pdf Båtdiesel, Finansdepartementet Populær

2995 nedlastninger

pdf Særavgiftsutvalget Populær

2559 nedlastninger

pdf Et klimavennlig Norge Populær

2381 nedlastninger

FIVHs innspill til Lavutslippsutvalget.

pdf Klimakvoteloven Populær

2539 nedlastninger

pdf Nei til kjernekraft i Norge Populær

4060 nedlastninger