Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mappe Høringsnotater

Dokumenter / Filer

pdf Bilavgifter i framtiden Populær

1603 nedlastninger

Bilavgiftssystemet skal gjennomgås, og Framtiden i våre hender har spilt inn til Finansdepartementet hva vi mener er viktig  i utformingen.

pdf Luftfart i kvotesystemet Populær

1022 nedlastninger

pdf Luftfarten inn i kvotesystemet Populær

1445 nedlastninger

pdf Statsbudsjettet 2011 - finanskomiteen Populær

1655 nedlastninger

pdf Statsbudsjettet 2011 Populær

1717 nedlastninger

Fem forslag til miljøskadelige subsidier som bør fjernes.

pdf Innspill til ny landbruks- og matmelding Populær

1967 nedlastninger

Landbruks- og matdepartementet har startet arbeid med ny stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken. Framtiden i våre hender har spilt inn behovet for redusert kjøttforbruk og kjøttproduksjon, vårt ønske om at Norge skal være foregangsland i å slutte med landbruksdumping og muligheter for økt import av enkelte landbruksvarer fra utviklingsland. Vi har videre kommentert noen av de tiltak som tidligere er varslet i landbrukets klimamelding og støttet ministerens varslede gjenopptakelse av beredskapslagring av korn.

pdf Nei til ny terminal på Gardermoen Populær

2212 nedlastninger

Ny terminal og økt trafikk fra Oslo Lufthavn Gardermoen betyr økte klimagassutslipp.

pdf Forvaltning av Statens Pensjonsfond Populær

2393 nedlastninger

Statens pensjonsfond kan gjøre mange grep for å bli bedre.

pdf Kommentarer til Jernbaneverkets Handlingsprogram 2010 - 2019 Populær

1841 nedlastninger

Framtiden i våre hender mener Jernbaneverket må oppdatere planverket sitt til dagens moderne standard, det vil si dobbelspor for minimum 250 km/t. Framtiden i våre hender savner ellers tydelige, operasjonaliserte og tidfestede mål i Handlingsplanen - spesielt innenfor utbyggingen for godstrafikk. Hva ønsker og forventer Jernbaneverket konkret å få ut av det enkelte prosjekt?

pdf NTP 2010-2019 fra FIVH til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Populær

1173 nedlastninger

Kortfattet notat til omdeling blant medlemmene i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

pdf Krever større samfunnsansvar fra bedriftene Populær

1451 nedlastninger

I Framtiden i våre henders innspill til Stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar peker vi på at det legges for mye opp til frivillighet.

pdf Kommentarer til togutredninger fra november 2008 Populær

2073 nedlastninger

Framtiden i våre henders kommentarer til samferdselsmyndighetene om utredningene som fulgte opp VWIs jernbaneutredning fra høsten 2007.

pdf Samferdselsbudsjettet 2009 - Komitehøring Populær

2202 nedlastninger

Flytt veiinvesteringer til jernbane. Prioriter vedlikehold og oppgradering for gods på det gamle jernbanenettet. Øk planleggingsmidlene slik at gamle planer kan oppgraderes til dagens standard. Øk investeringsmidlene for å sette de moderne og oppdaterte jernbaneplanene ut i livet.

pdf Innspill til Utenrikskomiteen statsbudsjettet Populær

1879 nedlastninger

Statsbudsjettet for 2009

pdf Flere grønne skatter må til Populær

2028 nedlastninger

Det foreslås i høstens statsbudsjett ingen nye grønne skatter som tvinger folk til å ta mer miljøbevisste valg, med unntak av et par justeringer i bilavgiftssystemet.