Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mappe Arbeidsnotater 2005

Dokumenter / Filer

pdf Global Compact Populær

2283 nedlastninger

12 norske selskaper har sluttet seg til FNs Global Compact. Vi har undersøkt hvordan de
følger opp.

pdf Norges CO2-utslipp øker raskest Populær

2878 nedlastninger

Norges CO2-utslipp har økt med nesten 24 prosent per innbygger fra 1990 til 2003, og Norge er dermed det landet som har hatt desidert høyest utslippsøkning av de ti industrilandene vi har sammenlignet. Framtiden i våre hender krever strakstiltak og foreslår blant annet stopp i all kapasitetsutbygging av veier til fordel for en storstilt utbygging av jernbanen.

pdf Norge dårligst i Skandinavia på grønne skatter Populær

2605 nedlastninger

Danmark best i Skandinavia, mens SV og de rødgrønne får det travelt om vi skal holde tritt med svenskene.

pdf Norge - en økomatsinke Populær

3086 nedlastninger

Framtiden i våre hender har sammenlignet økosatsing i Coop i Sverige, Norge og Danmark. Danmark har nesten 8 ganger - og Sverige mer enn 7 ganger - så mye økovarer i sitt sortiment som det Norge har.

pdf 100 år uten Sverige - et miljøproblem? Populær

2375 nedlastninger

Sverige slår Norge klart når det gjelder miljøinnsats.

pdf Verstingselskaper i aksjefond Populær

2505 nedlastninger

Nesten en millard aksjefondkroner er investert i selskaper som produserer masseødeleggelses-våpen, begår miljøovertramp eller tilbyr begredelige arbeidsvilkår for sine ansatte.

pdf Climate diplomacy Populær

1285 nedlastninger

And Norway's need for it towards developing countries

pdf Den kommersielle jula i tall 2005 Populær

1368 nedlastninger

12,5 milliarder på julehandel. Ni timer i butikker i julestria.

pdf Norge på søppeltoppen Populær

2391 nedlastninger

Norge genererer mer kommunalt søppel pr innbygger enn de store industriland i Europa.

pdf Kortreist, langreist eller vegetarisk? Sammenhengen mellom mat og klimagassutslipp Populær

5222 nedlastninger

Transportavstanden i seg selv er av betydning når man skal vurdere utslippsnivået som maten vi spiser forårsaker. Samtidig er det påfallende hvor stor del av utslippene av klimagasser som skjer før varen i det hele tatt passerer ut gårdsporten. Særlig gjelder dette produksjonen av kjøtt.

pdf Miljøindeks for Norge 2005 Populær

1940 nedlastninger

Framtiden i våre henders miljøindeks viser en liten bedring i miljøstatusen for Norge. Forbedringen i miljøindeksen skyldes i hovedsak lavere utslipp av klimagasser i indeksåret, og i noe mindre grad et redusert forbruk av plantevernmiddel.

pdf Partienes miljøinnsats i valgkampen Populær

1302 nedlastninger

SV snakket mest om miljø i valgkampen, Høyre og Ap minst.

pdf NOx-utslipp Norge en utslippssinke Populær

1740 nedlastninger

Blant ni undersøkte industriland, har Norge bidratt minst til reduksjon i utslipp av forurensende nitrogenoksid.

pdf Skattesystemet øker rushtrafikken Populær

2251 nedlastninger

Skatteendring kan redusere jobbkjøring fra Akershus til Oslo med 11 000 biler pr dag. Vi krever derfor at skattesystemet nå snus på hodet - fra å være i favør av bilen til å bli i favør av kollektivtrafikken.