Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mappe Annet

Dokumenter / Filer

pdf 23 grep for et bedre statsbudsjett i 2023 Populær

176 nedlastninger

23 grep for et bedre statsbudsjett i 2023

Vi kan ikke avblåse klimakrisa for å løse de andre krisene. Med disse innspillene viser Framtiden i våre hender at det er fullt mulig å håndtere strømpriser, renteøkning og andre utfordringer i samfunnet samtidig som vi kutter klimagassutslipp og gjør det enklere for folk å ta miljøvennlige valg.

pdf Forslag til matkastelov Populær

538 nedlastninger

Et utdrag fra en utredning laget av Advokatfirmaet Schjødt AS på oppdrag fra Framtiden i våre hender. Les hele rapporten på framtiden.no/aktuelle-rapporter.

pdf Årsregnskap 2019 Populær

1119 nedlastninger

Framtiden i våre henders årsregnskap for 2019.

pdf Årsmelding 2019 Populær

1095 nedlastninger

Framtiden i våre henders årsmelding for 2019.

pdf Årsregnskap 2018 Populær

1699 nedlastninger

Framtiden i våre henders regnskap med balanse og noter for 2018.

pdf Årsmelding 2018 Populær

2122 nedlastninger

Årsmelding for arbeidet til Framtiden i våre hender i 2018.

pdf Plakat med tips til en grønnere livsstil Populær

1620 nedlastninger

Plakat med tips til å leve mer etisk og miljøvennlig.

pdf Reparasjonsguiden Moss Populær

2602 nedlastninger

pdf Policyundersøkelse laksefôr 2018 Populær

Valgte emner er Lakseoppdrett, Soya 2450 nedlastninger

pdf Årsregnskap 2017 Populær

1528 nedlastninger

Regnskap for Framtiden i våre hender for 2017.

pdf Årsmelding 2017 Populær

1747 nedlastninger

Årsmelding for Framtiden i våre hender for 2017.

archive FIVHs logo Populær

1690 nedlastninger

Framtiden i våre henders logo i forskjellige versjoner og filformater.