Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Lovforslaget er ute på høring, og kan bli vedtatt allerede i 2021. Du kan være med på å heie fram loven!

Bli med å lande åpenhetsloven!

Iherdig arbeid siden 2015, og over 30.000 underskrifter for en etikklov for næringslivet, har gitt resultat! Nå har Framtiden i våre henders idé blitt et lovforslag!

 
Les videre
 

Selskaper kan holde hemmelig hvem som produserer klærne vi bruker, mobiltelefonene våre, lekene, og kjøkkenredskapene. De kan skjule luselønn, elendige arbeidsforhold og dårlig sikkerhet. Nå kan vi få en slutt på dette!

Regjeringen vurderer nå å innføre en åpenhetslov, som pålegger selskaper å gi informasjon om arbeidernes forhold. Selskapene må også undersøke om de bryter menneskerettigheter.

Lovforslaget kan bli vedtatt allerede i 2021, og du kan være med på å heie fram loven. Signér vårt høringssvar under!

 
 
 

Vårt høringssvar som du kan bli med på


Jeg støtter forslaget om en åpenhetslov som kan sikre mer etiske arbeidsforhold og større åpenhet i næringslivet. En fersk spørreundersøkelse, utført av Respons, viser at 54 prosent av respondentene ønsker en slik lov.

Jeg støtter utvalgets forslag til lov, som slår fast alles rett til informasjon om hvor, og under hvilke arbeidsforhold, en vare er produsert. Forslaget vil også pålegge større selskaper en plikt til å kartlegge risikoen for mulige menneskerettighetsbrudd i sin leverandørkjede, sette inn tiltak for å hindre slike brudd, og jevnlig rapportere om sin innsats. Forpliktelsene bygger på internasjonale retningslinjer som i dag er frivillige. Frivillighet må erstattes av et bindende regelverk, som vil bidra til mer åpenhet og tryggere arbeidsplasser verden over. Lovens doble formål er unikt, og Norge har nå en historisk mulighet til å ta internasjonalt lederskap for et mer etisk næringsliv.

Jeg synes lovforslaget er godt, men mener det må styrkes på flere områder, blant annet: Alle selskaper bør pålegges å offentliggjøre sine leverandørlister og oppdatere disse jevnlig, ikke bare oppgi produksjonssted på forespørsel. Åpne leverandørlister gjør at fagforeninger og andre organisasjoner kan kontakte selskapene hvis de oppdager brudd på menneskerettigheter i vare- eller tjenesteproduksjonen. Åpenhet gjør det dessuten mulig å etterprøve selskapenes etikkpåstander.

Ja, jeg blir med på høringssvaret!

Ditt navn *
Din e-post *
Jeg vil bli holdt oppdatert om arbeidet med åpenhetsloven på e-post.

Din e-post blir ikke offentliggjort og bare brukt om du har merket av for at du vil bli holdt oppdatert. Vår personvernerklæring.

.