Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vi trenger en jernbaneplan

Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet og For jernbane krever videre planlegging av høyhastighetsbaner i Sør-Norge.
- Vi må bygge et samfunn uten klimagassutslipp, mener Framtiden i våre hender. (Foto: NSB )
- Vi må bygge et samfunn uten klimagassutslipp, mener Framtiden i våre hender. (Foto: NSB )
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet og For jernbane krever videre planlegging av høyhastighetsbaner i Sør-Norge.

I et felles brev til samferdselsministeren krever organisasjonene at det i neste års Nasjonal transportplan bevilges penger til å gjennomføre konseptvalgutredninger for de potensielle høyhastighetsstrekningene i Norge. Konseptvalgutredningene må være fredige i 2015, slik at de kan danne grunnlag for konkrete beslutninger i den etterfølgende transportplanen (2018-2027).
Arild Hermstad210- Vi trenger en masterplan for jernbanen, mener Arild Hermstad.
– Poenget er at vi ikke har noen plan for hva vi vil med fjerntraseene her i landet. Vi har en plan for InterCity-triangelet på Østlandet, men mangler en overordnet plan for hvordan vi skal bygge ut resten av jernbanenettet i Norge, sier leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

Han mener politikerne må bestemme seg for hvilken rolle jernbanen skal spille i Norge på lang sikt, og lage en plan deretter.

– Vi kan selvfølgelig fortsette som nå, med fly som viktigste transportmiddel mellom byene. Men det er verken en framtidsrettet eller klimavennlig løsning. Vi må bygge en infrastrastruktur som passer inn i et samfunn uten klimagassutslipp. Da er en konkurransedyktig jernbane det beste vi kan investere i, sier Hermstad.

Organisasjonene mener også at spørsmålet om Ringeriksbanen eller andre mulige baneinnkortninger mellom Oslo og Hønefoss avklares etter at en konseptvalgutredning med tilhørende ekstern kvalitetssikring for ny høyhastighetsbane mellom Østlandet og Vestlandet er ferdig. I den aktuelle transportkorridoren prioriteres inntil da mindre utbedringer av Bergensbanen samt betydelige nyinvesteringer i Vossebanen (Voss–Bergen).

– Dette handler om at vi ikke kan bruke 15-20 milliarder kroner på Ringeriksbanen før vi vet om det er via Hallingdal og den gamle linjen framtidens bane bør gå. Først må vi ha en god plan, så kan vi begynne å bygge, sier Hersmtad.


– Det er mer enn nok å gjøre i påvente av masterplanen. InterCity-trianglet på Østlandet og jernbanen rundt de andre store byene må bygges ut så fort som overhodet mulig, for å sikre miljøvennlige pendlermuligheter, lavere utslipp fra biler og bedre framkommelighet for godset.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!