Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vi reiser 50 ganger rundt jorda

Ny rapport fra Framtiden i våre hender viser at du og jeg vil reise 50 ganger rundt ekvator i vår levetid: 25 ganger med personbil og 18 ganger med fly. Tog og buss kommer langt bak.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Ny rapport fra Framtiden i våre hender viser at du og jeg vil reise 50 ganger rundt ekvator i vår levetid: 25 ganger med personbil og 18 ganger med fly. Tog og buss kommer langt bak.

Når det gjelder innenlandske personreiser, er personbilen totalt dominerende og utgjør 81 prosent av reiseaktiviteten, og i gjennomsnitt reiser hver og en av oss nesten 34 km med bil hver dag.

transportrapport112017

pdf Les mer i rapporten: Så langt reiser vi i løpet av livet (1.43 MB)

EU har redusert sine innenlandske klimagassutslipp med 24 prosent siden 1990, mens i Norge har utslippene økt. Vi reiser stadig lengre med alle typer transportmidler, og veksten målt i antall kilometer hver av oss i gjennomsnitt reiser er sterkere enn befolkningsveksten.

For norske politikere er målet at reduserte utslipp fra bilparken, skal bidra betydelig til å redusere klimagassutslippene.

– Men fasiten er at klimagassutslippene fra norske personbiler ikke er blitt redusert de ti siste årene – til tross for reduserte utslipp per bil, og at Norge er el-bil landet framfor noen andre. Årsaken er flere biler og økt reiselengde per person, sier leder Anja Bakken Rise.

Fra 1990 – 2015 økte utslippene i Norge fra transport med 24 prosent. Personbilen står for 81 prosent av de motoriserte personreisene, og prosentandelen er økende. Det er derfor her kuttene i klimagassutslipp særlig må finne sted.

Det er i Nasjonal Transportplan beregnet 28 prosent befolkningsvekst fram til 2050. Denne FIVH-rapporten viser at Norge ikke vil klare å innfri sine internasjonale forpliktelser, og redusere klimagassutslippene med 40 prosent i løpet av de neste 12 årene, med dagens politiske kurs.

– Framtiden i våre hender mener derfor at langt mer drastiske virkemidler må tas i bruk, slik at klimagassutslippene fra persontransporten blir kraftig redusert. Og det haster! avslutter Bakken Rise.

pdf Les mer i rapporten: Så langt reiser vi i løpet av livet (1.43 MB)

 

Les mer om saken i Dagsavisen