Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Støtter idé om bompenger til jernbane

I Framtiden i våre henders innspill til Nasjonal transportplan ble det argumentert for å bruke bompenger fra vei til å bygge jernbane. Nå vurderer samferdselsminister Marit Arnstad å gjøre nettopp dette.
Bompenger fra vei kan bli brukt til å finansiere jernbane. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)
Bompenger fra vei kan bli brukt til å finansiere jernbane. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I Framtiden i våre henders innspill til Nasjonal transportplan ble det argumentert for å bruke bompenger fra vei til å bygge jernbane. Nå vurderer samferdselsminister Marit Arnstad å gjøre nettopp dette.

maritarkivbildeMarit Kristine Vea.Den norske jernbanen er i ferd med å forfalle, og Norge har i dag blant Europas treigeste tog. Kun Albania og Tyrkia er bak på listen. Forfallet skyldes blant annet at jernbanen er prisgitt finansiering gjennom statsbudsjettet. Luftfarten, og for eksempel utbyggingen på Gardermoen, finansieres gjennom taxfree-salg, mens veibygging finansieres gjennom bompenger.

For å få fart på jernbaneutbyggingen i Norge, har derfor Framtiden i våre hender og en rekke andre organisasjoner foreslått å bruke inntekter fra bomveier til å finansiere viktige jernaneutbygginger.

Nå vurderer samferdselsminister Marit Arnstad å støtte dette forslaget.

– Vi har bedt om en vurdering av om dette lar seg gjennomføre, sier Arnstad til Jernbanemagasinet.

Dette vurderingsarbeidet utføres av Vegdirektoratet i samarbeid med Jernbaneverket. Deres konklusjoner vil foreligge i løpet av høsten, får Dagsavisen opplyst i Vegdirektoratet.

– Jernbanen må få nye finansieringskilder, og Framtiden i våre hender synes det er en strålende idé å bruke inntekter fra bomstasjoner langs motorveien brukes til jernbanebygging på samme strekning, sier Marit Kristine Vea, transportpolitisk rådgiver i Framtiden i våre hender.

Den regjeringsoppnevnte Jernbanegruppa leverte i fjor en rapport hvor bompenger ble nevnt som en mulig finansieringskilde for framtidige og til dels svært kostbare jernbaneprosjekter.

Lovverket tillater at bompenger fra veitrafikken kan brukes til utbygging av kollektivinfrastruktur der slik utbygging kan føre til et bedre samlet transporttilbud, konkluderte Jernbanegruppa.

I klimameldingen heter det blant annet at «jernbanens rolle i transportsystemet skal styrkes» og at «veksten i persontrafikken i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange». Framtiden i våre hender er krystallklare på hva dette må innebære i praksis.

– Først og fremst må det bety en kraftig oppsving i investeringstakten for jernbane, og her kan bruk av bompenger være én av flere mulige løsninger. Ved store jernbaneprosjekter, som InterCity eller høyhastighetsutbygging, bør det kunne opprettes egne prosjektselskaper som kan finansiere deler av utbyggingen, sier Marit Kristine Vea.

Framtiden i våre hender har tidligere vist hvordan jernbanen diskrimineres i Norge. Mens jernbaneinvesteringene i 2011 var på 3,9 milliarder kroner, var veiinvesteringene på 18,1 milliarder kroner.
Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!