Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Stiller klimakrav til samferdselsministeren

Miljøbevegelsen har møtt samferdselsminister Marit Arnstad med felles krav om klimakutt i transportsektoren.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Miljøbevegelsen har møtt samferdselsminister Marit Arnstad med felles krav om klimakutt i transportsektoren.

Arnstad moteFra møtet med Marit Arnstad.Organisasjonene Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, WWF, Bellona og Natur og ungdom står bak en felles kravliste til samferdselsministeren. Kravene ble drøftet med statsråden på et møte i departementet.

I klimameldingen som kom før sommeren ble en stor del av klimapolitikken lagt til transportsektoren, sier leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

Transport står for nesten en tredel av Norges klimagassutslipp. I fravær av effektive tiltak i de andre utslippssektorene, som petroleum og industri, er det ekstra viktig at det kuttes i transportsektoren.

– Derfor forventer i vi at regjeringen leverer tiltak som faktisk reduserer utslippene når Nasjonal transportplan legges fram til våren, sier Hermstad, som mener at det er viktig at jernbane prioriteres foran motorveier og flyplassutvidelser.

– Først da oppnår vi klimagevinst, sier han.

Miljøorganisasjonene foreslår alternative finansieringsformer for jernbanen, som bompenger fra vei, og en grønn flyskatt, som øremerkes til jernbaneinvesteringer.

I tillegg er Framtiden i våre hender opptatt av at InterCity-strekningene på Østlandet skal være første etappe i et høyhastighetsnett mellom byene i Sør-Norge. Da kan jernbanen ta kunder fra flytrafikken, og både lønnsomheten og klimaeffekten blir større.

– Det handler om at politikerne må bygge et samfunn der folk kan ta forurensningsfrie valg i hverdagen, sier Hermstad.

Her er miljøbevegelsens løsninger:

Hvordan realisere jernbanesatsing?

  • Nødvendig å omprioritere midler, vekk fra motorvegbygging i sentrale strøk og over på jernbane
  • Nødvendig med alternativ finansiering, i form av bompenger fra trafikk på parallelle hovedveger, som går til jernbaneutbygging
  • I tillegg bør ny klimaavgift på flytrafikken innføres
  • Utbygging av IC-strekningene bør skje gjennom forpliktende avtaler mellom staten og kommunene/fylkeskommunene:
  • Staten forplikter seg til utbygging (som tidfestes)
  • Lokale myndigheter forplikter seg til en miljøriktig areal- og transportpolitikk med fortetting i knutepunkter og eksisterende sentre og bruke bompenger til jernbanen, noe som øker miljøgevinsten og styrker togets trafikkgrunnlag
IC og høyhastighet styrker hverandre
  • IC-strekningenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet øker vesentlig dersom de blir en del av framtidige høyhastighetsbaner mot Göteborg, Kristiansand/ Stavanger og Trondheim, ifølge Jernbaneverkets undersøkelser. Dette skyldes at togtrafikken på hver nye kilometer bane blir betydelig større, og at investeringene da får en langt større samfunnsnytte
  • Klimagevinsten blir også betydelig større
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!