Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Stiller klimakrav til samferdselsministeren

Miljøbevegelsen har møtt samferdselsminister Marit Arnstad med felles krav om klimakutt i transportsektoren.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Miljøbevegelsen har møtt samferdselsminister Marit Arnstad med felles krav om klimakutt i transportsektoren.

Arnstad moteFra møtet med Marit Arnstad.Organisasjonene Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, WWF, Bellona og Natur og ungdom står bak en felles kravliste til samferdselsministeren. Kravene ble drøftet med statsråden på et møte i departementet.

I klimameldingen som kom før sommeren ble en stor del av klimapolitikken lagt til transportsektoren, sier leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.

Transport står for nesten en tredel av Norges klimagassutslipp. I fravær av effektive tiltak i de andre utslippssektorene, som petroleum og industri, er det ekstra viktig at det kuttes i transportsektoren.

– Derfor forventer i vi at regjeringen leverer tiltak som faktisk reduserer utslippene når Nasjonal transportplan legges fram til våren, sier Hermstad, som mener at det er viktig at jernbane prioriteres foran motorveier og flyplassutvidelser.

– Først da oppnår vi klimagevinst, sier han.

Miljøorganisasjonene foreslår alternative finansieringsformer for jernbanen, som bompenger fra vei, og en grønn flyskatt, som øremerkes til jernbaneinvesteringer.

I tillegg er Framtiden i våre hender opptatt av at InterCity-strekningene på Østlandet skal være første etappe i et høyhastighetsnett mellom byene i Sør-Norge. Da kan jernbanen ta kunder fra flytrafikken, og både lønnsomheten og klimaeffekten blir større.

– Det handler om at politikerne må bygge et samfunn der folk kan ta forurensningsfrie valg i hverdagen, sier Hermstad.

Her er miljøbevegelsens løsninger:

Hvordan realisere jernbanesatsing?

  • Nødvendig å omprioritere midler, vekk fra motorvegbygging i sentrale strøk og over på jernbane
  • Nødvendig med alternativ finansiering, i form av bompenger fra trafikk på parallelle hovedveger, som går til jernbaneutbygging
  • I tillegg bør ny klimaavgift på flytrafikken innføres
  • Utbygging av IC-strekningene bør skje gjennom forpliktende avtaler mellom staten og kommunene/fylkeskommunene:
  • Staten forplikter seg til utbygging (som tidfestes)
  • Lokale myndigheter forplikter seg til en miljøriktig areal- og transportpolitikk med fortetting i knutepunkter og eksisterende sentre og bruke bompenger til jernbanen, noe som øker miljøgevinsten og styrker togets trafikkgrunnlag
IC og høyhastighet styrker hverandre
  • IC-strekningenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet øker vesentlig dersom de blir en del av framtidige høyhastighetsbaner mot Göteborg, Kristiansand/ Stavanger og Trondheim, ifølge Jernbaneverkets undersøkelser. Dette skyldes at togtrafikken på hver nye kilometer bane blir betydelig større, og at investeringene da får en langt større samfunnsnytte
  • Klimagevinsten blir også betydelig større
Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!