Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Slutt å diskriminere jernbanen

50 millioner kroner er brukt for å utrede lyntog i Norge «med sikte på utbygging». Onsdag 25. januar legges rapporten fram. I den vil både tilhengere og motstandere finne poenger.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
50 millioner kroner er brukt for å utrede lyntog i Norge «med sikte på utbygging». Onsdag 25. januar legges rapporten fram. I den vil både tilhengere og motstandere finne poenger.


  • Dette innlegget er skrevet av rådgiver i Framtiden i våre hender Marit Kristine Vea og sto på trykk i Dagsavisen 24. januar.

Framtiden i våre hender mener det er sterke argumenter for lyntog i Norge. Det er gevinst å hente for befolkningen, for næringslivet og for klimaet. Alt ligger til rette for å gjøre lyntog til det store politiske prosjektet i Norge, slik Bergensbanen var for over hundre år siden.

Hvorfor er toget da en så vanskelig sak for maktpolitikerne? «Høyhastighetstog er for dyrt» og «Høyhastighetstog vil føre til uakseptabelt press i den norske økonomien», heter det. Det er vanskelig å forstå at det første argumentet får dominere diskusjonen. Norge har nok penger. Med tanke på investeringsnivået i for eksempel oljesektoren, er det like vanskelig å forstå det andre.

Jernbanen står svakt fordi investeringer må gjøres over statsbudsjettet. For andre deler av samferdselssektoren, som vei, luftfart og kollektivtransport, finnes innslag av andre finansieringskilder.
Marit fivh 1Rådgiver Marit Kristine Vea etterlyser nye finansieringsmetoder for jernbanen.
Når jernbanen skal holdes innenfor statsbudsjettet, skyldes det behovet for styring av aktiviteten i økonomien. Men offentlig kontroll kan opprettholdes om det settes en årlig ramme for alternativ finansiering. Diskriminering av jernbanen kan opphøre ved å åpne for statlige lån, økt brukerbetaling, statlige eide aksjeselskaper eller offentlig-privat samarbeid. Dette er velprøvd i våre naboland.

Vi kan ikke ha et system der noen investeringer er greie for økonomien, mens andre ikke er det. Fordi statsselskapet Avinor er organisert som et aksjeselskap, kan det på egen hånd bestemme seg for gigantiske investeringer. Når Jernbaneverket skal bygge dobbeltspor blir kostnadene automatisk bidrag til press i økonomien.

Høyhastighetstog krever politisk vilje, og visjoner som rekker forbi neste stortingsvalg. Argumentene er allerede kjente. Det vi trenger nå er politisk handlekraft.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!