Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk

Mandag 21. Mars kl. 19.00 arrangerte Framtiden i våre hender, Bergen debatt på Det Akademiske Kvarter, Storelogen med tittelen: Er høyhastighetstog et hensiktsmessig alternativ for Norge?
Resultatene fra fase to av høyhastighetsutredningen er hyggelig lesning for oss som vil ha nye, raske jernbaner i stedet for flytrafikk. Dobbelsporede jernbaner som kutter flytrafikken, høy hastighet, stopp underveis og lavt energiforbruk.
Mellom 60 og 80 prosent vil heller reise med lyntog enn fly, ifølge en ny undersøkelse. – Disse tallene må få flere politikere til å få opp øynene for lyntog, sier Arild Hermstad.
– En svart dag for miljøet, sa Arild Hermstad da det ble klart at Gardermoen skal bygges ut. Nå har også Naturvernforbundet kastet seg inn i kampen mot utbygging. Kravet er at politikerne heller må satse på høyhastighetstog.
Statens Vegvesen og Jernbaneverket samarbeider om å bygge fire felts motorvei og lavhastighetsjernbane fra Eidsvoll mot Hamar, der store deler av jernbanen skal bygges oppå strendene og svabergene langs Mjøsa.
Reguleringsplanen for bygging av E6 og Dovrebanen gjennom Eidsvoll kommune ble vedtatt med 18 mot 15 stemmer. Frontene var steilere og tonen skarpere enn i Stange kommunestyre uka før.
Dagens trasé Eidsvoll–Hamar har ligget der i 130 år. Når vi nå skal bygge nytt er det ikke bare for de neste 10–15 åra. Vi må evne å tenke 100 år fram.
Framtiden i våre hender holdt sitt landsmøte i Bergen helgen 30 til 31. oktober. Første del av landsmøtet foregikk på toget mellom Oslo og Bergen.
Framtiden i våre hender avholder sitt landsmøte i Bergen helgen 30 til 31. oktober. Første del av landsmøtet skal være på toget mellom Oslo og Bergen. – Vi tar Bergensbanen for å sette fokus på det i særklasse mest miljøvennlige transportalternativet vi har, sier Arild Hermstad leder i Framtiden i våre hender.
Jernbanebudsjettet 2011: Stopp raseringen av strandsonen langs Mjøsa. Forser høyhastighetsutbygging. Framtiden i våre hender ser gode prioriteringer i jernbanesatsinga i statsbudsjettet, med ett viktig unntak: Det er penger ut av vinduet å fortsette å planlegge naturrasering langs Mjøsa.
Samferdselsdepartementet har endelig satt i gang utredning av høyhastighetsbaner i Norge.  Det skal utredes baner mellom Vest-, Sør- og Østlandet, samt til Trøndelag, Stockholm og Göteborg. Utredningen skal være klar senest 1. februar 2012.
Høyhastighetsbaner gir lavere klimagassutslipp, hindrer utbygging av flyplasser og motorveier, redder liv i trafikken, gir bedre livskvalitet, binder by og land tettere sammen og er lønnsomme for samfunnet.
En ny svensk offentlig utredning anbefaler at det bygges 74 mil ny høyhastighetsbane for tog i opptil 320 km/t fra Stockholm til Malmö og Göteborg. Byggingen vil koste 125 mrd SEK, og det anbefales togtrafikk der innen 2025.
Deutsche Bahn mener høyhastighetstog vil gi redusert flytrafikk, og mindre bil- og trailertrafikk på norske veier. Framtiden i våre hender har spurt partiene hva de mener om høyhastighetstog. Se politikerne fortelle om de vil bygge, og om når de eventuelt vil gå i gang.
Vi vil på det hjerteligste gratulere Jernbaneverket og Holmestrand kommune med vedtaket om Norges første bit høyhastighetsbane.