Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk

Skal Norge noen gang få en moderne og klimavennlig jernbane, må det komme en revolusjon i jernbaneinvesteringene. Blant annet må penger overføres fra vei og fly til jernbane, mener Arild Hermstad og Framtiden våre hender.
Rapporten om ny jernbane på Østlandet (InterCity) er lagt fram. Nye dobbeltspor fra Lillehammer, Halden og Porsgrunn til Oslo er første skritt mot høyhastighetsbaner i Norge.
50 millioner kroner er brukt for å utrede lyntog i Norge «med sikte på utbygging». Onsdag 25. januar legges rapporten fram. I den vil både tilhengere og motstandere finne poenger.
Klimagevinsten ved å bygge nye toglinjer kommer fra trafikken som erstattes.
Nærmere 200 personer deltok på Framtiden i våre henders frokostdebatt om lyntog. Hallgeir Langeland (SV), Nikolai Astrup (H), Bård Hoksrud (Frp) og Arild Hermstad (Framtiden i våre hender) ble ikke enige om lyntog er noe å satse på.
Høyhastighetsapportene viser at det er et betydelig trafikkgrunnlag for høyhastighetsbaner i Norge, og at togtrafikken vil være lønnsom og bidra til nye reisevaner som reduserer klimagassutslippene fra vei- og flytrafikken.
Rapporten om lyntog er lagt fram. Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, er positiv.
25. januar legges det fram en stor rapport om lyntog i Norge. Etter det må politikerne ta stilling til om dette er noe de ønsker å bygge i Norge. Vi teller ned med daglige argumenter for lyntog i Norge.
Om det tar 20, 30 eller 60 år før lyntog blir klimanøytralt, spiller liten rolle. Det fordi alternativene, fly og bil, aldri kan bli klimanøytrale.
Onsdag 25. januar presenteres sluttrapporten fra Høyhastighetsutredningen som skal legge grunnlaget for om Norge skal satse på lyntog eller ikke. Vi har stilt Framtiden i våre henders lyntogekspert, Marit Kristine Vea, noen spørsmål om lyntog og hvordan hun tror de kan være med å bidra til reduserte utslipp.
Utbyggingen av høyhastighetsbaner skal starte innen tre år, krever de norske ungdomspartiene. Framtiden i våre hender ber moderpartiene lytte til ungdommen.
Vil det snart være mulig å ta lyntog fra Oslo til Stavanger, Bergen eller Trondheim på to timer? Vi tar debatten.
Nye rapporter fra den internasjonale jernbaneunionen UIC viser at høyhastighetstog er suveren klimavinner i transportsektoren. Klimafotavtrykket ved bilturer er opptil 14 ganger større enn ved reiser med høyhastighetstog.
Marit K. Slotnæs skriver i sin kommentar «Å være på skinner» i Morgenbladet 9. desember at pendlertog er viktigere enn lyntog. Etter hennes mening er ikke fart jernbanens viktigste konkurransefortrinn. Hun tar feil på begge punkter.
Hallgeir Langeland (SV) føler seg sikker på at det blir flertall for lyntog i Stortinget. Det betyr at planleggingen av første trasé kan begynne allerede i 2013.