Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk

Nye baner er løsningen mellom Bergen og Oslo, mener Framtiden i våre hender.


Framtiden i våre hender ber politikerne bygge raskere jernbane framfor stadige flyplassutvidelser.
Miljøbevegelsen har møtt samferdselsminister Marit Arnstad med felles krav om klimakutt i transportsektoren.
Samferdselsdepartementet (SD) anbefaler at planene for ny Ringeriksbane skrapes, og vil ha ny utredning av strekningen Oslo - Hønefoss. Framtiden i våre hender er enige.
I Framtiden i våre henders innspill til Nasjonal transportplan ble det argumentert for å bruke bompenger fra vei til å bygge jernbane. Nå vurderer samferdselsminister Marit Arnstad å gjøre nettopp dette.
Tog er det absolutt tryggeste, raskeste, mest komfortable og miljøvennlige reisealternativet.

Bygges både jernbane og nye motorveier, reduseres ikke utslipp. Samferdselsministeren må prioritere jernbane.
I forbindelse med regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan krever Framtiden i våre hender kraftig rammeøkning for jernbanen, færre motorveier, tidfesting av høyhastighetstog og restriktive tiltak overfor luftfarten.
Framtiden i våre hender og resten av Jernbanealliansen går inn for at politikerne tidfester InterCity-utbyggingen når de nå behandler klimameldingen.
Flere europeiske land har innført miljøavgift på flyreiser. Hvis vi skal oppnå målene i klimameldingen bør Norge gjøre det samme, mener Framtiden i våre hender.
I dag er jernbanen avhengig av at politikerne setter av penger til drift og utbygging gjennom statsbudsjettet. En ny rapport slakter denne finansieringsmodellen. – Opprett egne prosjektselskaper, er rådet til politikerne.
Å bygge høyhastighetstog blir billigere enn høyhastighetsutredningen gir inntrykk av.
Framtiden i våre hender har sendt et brev til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa der organisasjonen påpeker noen av oppfølgingspunktene for det videre arbeidet med høyhastighetstog i Norge.

I lyntogspørsmålet minner NHO om en dinosaur: Stor, tung og treg i oppfattelsen.

5 millioner nordmenn flyr som om vi var 50 millioner. Framtiden i våre hender vil at vi skal betale 100 kroner mer for flybilletten til en grønn avgift som skal gå til utbygging av jernbane.