Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk

(Illustrasjon: Istockphoto)
Politikerne velger bil framfor kollektivtrafikk, sykkel og gange.
Tilrettelegging for sykling er lønnsomt for samfunnet. (Foto: Istockphoto)
At et bilbasert transportsystem i storbyregionene gir høye utslipp av klimagasser, er neppe så overraskende. Men at det også vil kreve høye investeringer, er kanskje ikke like godt kjent. Samtidig vil satsing på å få flere til å gå og sykle, være svært lønnsomt for samfunnet.
(Illustrasjon: Istockphoto/sweco)
Utbygging av storflyplassene nuller ut andre viktige klimatiltak. I 2014 var det om lag 6 millioner passasjerer på Bergen Lufthavn Flesland. Avinor bygger ut flyplassen slik at kapasiteten dobles. Dersom denne kapasitetsveksten resulterer i en tilsvarende trafikkvekst, vil vi få en ekstra oppvarmingseffekt som tilsvarer bruken av nesten 400 000 personbiler. Dette vil i så fall nulle ut alle andre vedtatte klimakuttiltak i hele Bergen.
(Illustrasjon: Istockphoto)
Klimaet krever handling, og politikerne lover kutt. Likevel skal det startes opp bygging av fem ganger så mye motorvei som dobbeltsporet jernbane den inneværende stortingsperioden.
Onsdag 9. april var elsykkel-inspirasjonssamling på Sagene Samfunnshus i Oslo. Her finner du presentasjonene fra samlingen.
Fly tar av fra terminal. (Foto: Norwegian)
Stortinget godtar milliardinvesteringer i luftfarten, uten å ane hvilke konsekvenser det har for klimaet, skriver Marit Vea i Framtiden i våre hender og Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet i Dagens Næringsliv 14. juni. 
I Dagens Næringsliv (2/5-2013) går Rikard Solheim til angrep på jernbanen. I følge Solheim er motorveger en langt bedre samfunnsinvestering. Framtiden i våre hender oppsummerer hvorfor han tar feil:
Regjeringens storsatsing på E39 henger ikke sammen med en ansvarlig klimapolitikk og kommer til å føre til større utslipp, sier leder Arild Hermstad i Framtiden i våre hender.
54 organisasjoner og tre fylkesordførere går sammen og krever at regjeringen tar klimaforliket på alvor. Den kommende transportplanen må føre til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren.
Selv liker luftfarten å presentere seg som en del av løsningen på klimaproblemet. Det er den ikke. Jeg har gått igjennom noen velbrukte påstander.
Foto: Rolf M. Sørensen / NSB
Framtiden i våre hender reagerer kraftig på at samferdselsminister Marit Arnstad vil droppe satsingen på lyntog for å prioritere jernbanenettet rundt storbyene.
Foto: Rune Fossum
I år er det femti år siden Norge fullførte sitt siste store jernbaneprosjekt. Nå haster det med å komme i gang igjen og bygge neste generasjons banenett, skriver Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet og Natur og ungdom i en felles kronikk.
Framtiden i våre hender reagerer på at regjeringen nå åpner for å senke hastigheten på InterCity-trianglet. – Det er alvorlig at ambisjonene for jernbanen hele tiden senkes, sier leder Arild Hermstad.
- Vi må bygge et samfunn uten klimagassutslipp, mener Framtiden i våre hender. (Foto: NSB / Rolf M Sørensen)
Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet og For jernbane krever videre planlegging av høyhastighetsbaner i Sør-Norge.
Det trengs nye spor mellom Bergen og Oslo for å skape et konkurransdyktig tilbud for folk og transportører, mener Framtiden i våre hender.