Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ser fram til å ta lyntog i Norge

Rapporten om lyntog er lagt fram. Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, er positiv.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Rapporten om lyntog er lagt fram. Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, er positiv.

arild_p4-lyntogArild Hermstad fant mye positivt i utredningen om lyntog. Det fortalte han også til P4s journalist. (Foto: Kristina Valheim Stiauren)
I to år har Jernbaneverket utredet om det bør bygges lyntog i Norge eller ikke. Nå er konklusjonen presentert, og det er det mye å glede seg over. Den viser blant annet at:

  • Det er fullt mulig å bygge høyhastighetsbaner i Norge.

  • Det er et stort endepunkt – og underveismarked gitt en reisetid på ca 3 timer mellom endepunktene.

  • Utbyggingskostnadene er betydelige for alle alternativer og varierer i stor grad med tunnelandelen på de forskjellige strekningene.

  • Bedriftsøkonomien er positiv for alle strekningene unntatt Bergen- Haugesund-Stavanger hvis kostnader forbundet med investeringer holdes utenfor.

  • Høyhastighetsbaner fører til redusert utslipp av CO2 etter at banene er satt i drift. Antall år før man oppnår CO2 utslippsbalanse varierer i stor grad med tunnelandelen på de forskjellige strekningene.

  • Samfunnsøkonomien er negativ for alle strekningene.

– Utredningen gir oss mange positive svar, blant annet når det gjelder miljø, passasjergrunnlag og næring- og distriktsutvikling, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Det er ingen tvil om at dagens jernbane er for dårlig, og Hermstad mener det eneste riktige er å satse på lyntog.

– Nordmenn flyr mest i Europa, og Framtiden i våre hender mener at bygging av lyntog vil gi stor klimagevinst i et langt perspektiv. Her får vi støtte av utredningen, sier Hermstad.

En av konklusjonene utredningen kommer fram til, er at samfunnsøkonomien er negativ for alle strekninger. Det bekymrer verken Arild Hermstad eller jernbanedirektør Elisabeth Enger.

– Veldig få samferdselsprosjekter i Norge er samfunnsøkonomisk lønnsomt i starten. Men vi bygger det likevel, fordi vi trenger det, sier Enger.

Å bygge lyntog i Norge vil koste mye penger. Hvor mye kommer an på hvilke alternativer som velges.

Kleppa-samferdselsminister_og_jernbanedirektrSamferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og jernbanedirektør Elisabeth Enger. (Foto: Kristina Valheim Stiauren)– Det er en investering som må gjøres. Dette er en investering for framtida, sier Hermstad, som mener neste generasjons jernbane ikke lar seg realisere uten nye finansieringsmetoder. Det vil si utenfor statsbudsjettet.

– Vi trenger nye finansieringsformer, og både bompenger og klimaavgifter på flytrafikken kan være mulige bidrag, i tillegg til lån og ordinære statlige bevilgninger. Miljøorganisasjonene understreker at vi trenger en form for prosjektfinansiering, som gjør at midlene stilles til disposisjon for utbygger uten avhengighet til hvert enkelt års statsbudsjett, sier Hermstad.

I en felles pressemelding går miljøorganisasjonene WWF, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Bellona og Natur og ungdom gjennom den nye utredningen.

– Veien til lavutslippssamfunnet krever klare prioriteringer, sier Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom.

For miljøorganisasjonene er det viktig at bygging av nye høyhastighetsbaner resulterer i at langt mer gods fraktes på jernbane framfor med trailer. Høyhastighetsutredningen mener at nye baner vil ha lite å si på dette. Dette synes miljøorganisasjonene er underlig.

– Skal vi lykkes med å få mer gods over på jernbanen, trenger vi et robust og pålitelig banenett. Alt i dag opplever næringslivet store problemer når for eksempel Bergensbanen eller Dovrebanen er stengt på grunn av ras, flom eller ødelagt strømsystem. Vi frykter det blir verre. Nye høyhastighetsbaner vil gi langt bedre kår for godstrafikk på bane, sier Ragnhild Elisabeth Waagaard i WWF.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!