Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Så lang tid kan høyhastighetstoget bruke

Dersom folk skal velge å reise med høyhastighetstog i Norge, må det ikke ta mer enn tre timer å reise mellom storbyene i Norge. Tar det lenger tid, vil folk heller ta fly.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Dersom folk skal velge å reise med høyhastighetstog i Norge, må det ikke ta mer enn tre timer å reise mellom storbyene i Norge. Tar det lenger tid, vil folk heller ta fly.

tog-highspeed-taiwanVil vi noen gang få se dette i Norge? Mulighetene er der, og Framtiden i våre hender jobber for at det skal skje. Dette høyhastighetstoget kjører ut av en tunnel i Taiwan.
Mange er ikke klar over det, men høyhastighetstog er noe som blir stadig mer aktuelt å bygge i Norge. Framtiden i våre hender er positive til løsningene som trer fram. Vi har fått glimt fra høyhastighetsutredningens tredje fase gjennom et møte med leder for arbeidet, Tom Stillesby og et seminar med utrederne.

mekonnenÉn av tingene som kommer fram, er at det ikke må ta mer enn tre timer å reise fra storby til storby i Norge.  Tar det lenger tid, vil flere velge fly i stedet for tog, og passasjergrunnlaget forsvinner. Avstanden mellom de norske storbyene på 40 - 50 mil er ikke langt for høyhastighetsbaner. Men avstanden betyr likevel at jo høyere fart toget har mellom stasjonene, jo flere ganger kan det stoppe underveis og likevel nå fra ende til ende på under tre timer.

For å ha noe å sammenligne høyhastighetsbanene med, ser utredningen i tillegg også på hva slags oppgradering og nybygg på dagens baner som kan gi ca. 20 % redusert reisetid, altså reisetider på 5 timer Oslo-Bergen, og ca. 5 ½ time Oslo-Trondheim. Dette vil erfaringsmessig ikke lokke flypassasjerene til å velge tog i særlig grad, men ses på som en nyttig referanse.

Norge må tenke selv

Ingen land er like, og helt fra starten av utredningsarbeidet har de internasjonale ekspertene rådet Norge til å finne sin egen løsning. Denne begynner nå å utkrystallisere seg. Stikkord er dobbeltspor, mange stasjoner og godstog på dagtid.


Norge er et lite land, målt i innbyggere, men har samtidig en uvanlig stor flytrafikk. Samtidig er jernbanenett svært gammelt og dårlig, både for passasjerer og gods. Vi skal ikke lenger enn til Sverige før de “gamle” jernbanene er langt raskere og med bedre kapasitet enn våre. Høyhastighetsbanene våre vil ikke ha like stort passasjergrunnlag som de mest trafikkerte rutene nede i Europa. På den annen side har vi heller ikke noe halvgodt eksisterende togtilbud å lene oss på, slik resten av europeerne ofte har som alternativ.

Norske høyhastighetsbaner må derfor ikke bare kunne tiltrekke seg mange av flypassasjerene for å få best mulig lønnsomhet. Selv med flypassasjerene flyttet ned på bakken bør det fortsatt være rom for at behovet for godstrafikk og stopp underveis dekkes av samme bane.

Distriktsprofil

Viktige spørsmål er: Hvordan kan høyhastighetsbanene også gi distriktene et bedre reisetilbud? Ingen fly stopper underveis fra Bergen til Oslo, men det kan et høyhastighetstog gjøre. Kan høyhastighetsbaner også gi bedre muligheter for godstrafikk på bane? Hvordan kan banene gi rom for dette, og samtidig gi så korte reisetider at flypassasjerene velger toget – og dermed gir tilstrekkelig lønnsomhet til å forsvare bygging?

Høyhastighetsutredningen konsentrerte seg i starten om å analysere flymarkedet fra storby til storby. Etter hvert som man er kommet dypere ned i detaljene ser man nå også at trafikken fra mindre steder inn til storbyene, og mellom de ulike stasjonene underveis kan gi mange passasjerer.


Utrederne ser også på mulighetene for å kjøre lange godstog på samme spor på nattestid, og eventuelt i ledige perioder på dagtid. En slik løsning vil bety dyrere spor, men kan til gjengjeld gi en mer effektiv og lønnsom utnyttelse av kapasiteten, og hjelpe til med å oppfylle myndighetenes målsetning om å flytte mer av godset over fra vei til bane.

I Tyskland brukes allerede enkelte høyhastighetsstrekninger av godstog på nattestid, mens Frankrike nå planlegger å bygge ut nye høyhastighetsstrekninger med lavere passasjergrunnlag for en kombinasjon av passasjertog og godstog.

Det jobbes nå med følgende prinsipielle løsninger:

  • Baner for persontog i 330 km/t som også godstog kan bruke.
  • Baner for 330 km/t kun for persontog.
  • Baner for persontog i 250 km/t som også godstog kan bruke.

Høyhastighetsbaner i Europa bygges nå for opp til 360 km/t, mens 250 er minimumskravet for å kunne kalle en ny bane for “høyhastighet”. De endelige anbefalingene vil sannsynligvis bli en kombinasjon av hastigheter: Enkelte steder vil 330 være mulig og ønskelig. Andre steder vil det lønne seg å redusere farten til 280 og under for å få til bedre terrengtilpasning med kortere tuneller og stasjoner nærmere sentrum – en kombinasjon som i sum kan gi et bedre byggeprosjekt og likevel kort nok reisetid.

Hva vil det koste?

Det gjenstår å se hva byggingen beregnes å koste. I motsetning til dagens norske jernbaner vil togdriften på høyhastighetsbanene med stor sannsynlighet bli lønnsom. I andre land går den til dels med store overskudd. Men det det gjenstår å se hvor mye av byggekostnadene for en norsk løsning som kan dekkes av et eventuelt overskudd fra passasjer- og godstrafikken.

Ingen synes å ha noe imot gode jernbaner, men inntil oljemangel eller klimakrise erkjennes for alvor, aner vi at det er pengene som i stor grad vil avgjøre politikernes valg.Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!