Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Riktig med ny utredning av Ringeriksbanen

Samferdselsdepartementet (SD) anbefaler at planene for ny Ringeriksbane skrapes, og vil ha ny utredning av strekningen Oslo - Hønefoss. Framtiden i våre hender er enige.
Hvor høyhastighetstraseen mellom Vestlandet og Østlandet skal føres må avgjøres før Ringeriksbanen bygges, mener Framtiden i våre hender.
Hvor høyhastighetstraseen mellom Vestlandet og Østlandet skal føres må avgjøres før Ringeriksbanen bygges, mener Framtiden i våre hender.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Samferdselsdepartementet (SD) anbefaler at planene for ny Ringeriksbane skrapes, og vil ha ny utredning av strekningen Oslo - Hønefoss. Framtiden i våre hender er enige.

– Normalt sett er vi misfornøyde når planlegging av nye jernbanespor stopper opp, men denne gangen mener vi SD gjør rett i å se på prosjektet på nytt, sier rådgiver Marit Kristine Vea i Framtiden i våre hender.

Ringeriksbanen:
  • Strekningen mellom Sandvika i Bærum og Hønefoss i Ringerike
  • Kan forkorte Bergensbanen med ca. 60 km, og omlag 50 minutter
  • Planleggingen av banen ble påbegynt i 1993
  • Planene har siden da vært låst til enkeltsporet jernbane

I en kommentar til Aftenposten sier statssekretær Lars Erik Bartnes at planene som foreligger ikke holder mål, og at det derfor ikke kan tas noen politisk beslutning for eller mot bygging av Ringeriksbanen.

– Vi er helt enige med Bartnes. Spørsmålet om Ringeriksbanen eller andre mulige baneinnkortinger mellom Oslo og Hønefoss må avklares etter at en KVU med tilhørende KS1 for ny høyhastighetsbane mellom Østlandet og Vestlandet er ferdig. Inntil da må mindre utbedringer av Bergensbanen samt betydelige nyinvesteringer i Vossebanen (Voss–Bergen) prioriteres. Alternativ baneinnkorting mellom Oslo og Hønefoss kan være den såkalte Nittedalsbanen, som samtidig vil gi et kraftig løft for togtrafikken på Gjøvikbanen, sier Vea.

Hun ønsker seg høyhastighetsbane mellom Oslo og Bergen, og mener den gamle Bergensbanen ikke er et egnet utgangspunkt for nye baner.

– Høyhastighetsutredningen konkluderte ikke med hvilken trasé som er best egnet for ny jernbane til Bergen. Kanskje er Haukelialternativet den beste løsningen. I så fall vil det være en feilinvestering å begynne med Ringeriksbanen, som ikke kan kobles til det nye nettet. Vi anerkjenner behovet for nye linjer til Hønefoss, men mener at også Nittedalsalternativet bør vurderes, fordi denne traseen i større grad vil kunne stå på egne ben, siden den kan kobles til Gjøvikbanen.

Framtiden i våre henders krav til Nasjonal Transportplan 2014-2023:
  • InterCity-trianglet til halden, Skien og Lillehammer ferdig innen 2023
  • Byggestart for høyhastighetsbaner i løpet av kommende NTP
  • Restriktive tiltak overfor luftfarten
  • Økt kollektivsatsing
  • Jernbane foran motorveier
Les hele høringsinnspillet fra Framtiden i våre hender her.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!