Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Protesterer mot lavhastighetsbane i Mjøsas strandsone

Statens Vegvesen og Jernbaneverket samarbeider om å bygge fire felts motorvei og lavhastighetsjernbane fra Eidsvoll mot Hamar, der store deler av jernbanen skal bygges oppå strendene og svabergene langs Mjøsa.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Statens Vegvesen og Jernbaneverket samarbeider om å bygge fire felts motorvei og lavhastighetsjernbane fra Eidsvoll mot Hamar, der store deler av jernbanen skal bygges oppå strendene og svabergene langs Mjøsa.


Framtiden i våre hender har sammen med Norges Naturvernforbund, WWF og Natur- og ungdom tidligere bedt om at motorveiutbyggingen reduseres til to- og trefeltsvei med midtdeler, fordi firefeltsvei vil øke biltrafikken og gi for store naturødeleggelser.

Vi har også bedt om at lavhastighetsjernbanen på enorme steinfyllinger i Mjøsas strandsone forkastes til fordel for en langt mer naturvennlig og raskere høyhastighetsjernbane i den skogkledde åssiden lenger øst, i tråd med utredninger gjort av Norsk Bane i 2006 og Deutsche Bahn International i 2008.

Denne høyhastighetsbanen ville også gitt sammenhengende dobbeltspor hele veien fra Oslo til nord for Mjøsa. Jernbaneverkets plan lar det stå igjen en flaskehals i form av 3 kilometer enkeltspor og en skarp sving i en bratt bakke sør for Eidsvoll stasjon - en flaskehals som kan bli svært kostbar å utbedre tilfredstillende seinere.

Utbyggingen skal foregår i Eidsvoll og Stange kommuner. Mange der har kjempet for en østlig trasé for å redde strandsonen, men har opplevd å ikke vinne fram mot Jernbaneverkets interesser.

Jernbaneverket mente også opprinnelig at en østlig trasé ville være best, men forlot dette standpunktet når samarbeidet med Statens Vegvesen om fellesprosjektet E6/Dovrebanen ble innledet.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete ga i 2006 beskjed om at det skulle gjennomføres en kvalitetssikringsprosess (KS1) der Norsk Banes forslag til østlig trasé skulle vurderes. Kvalitetssikringen ble plutselig stoppet og dokumentene unntatt offentlighet til etter Miljøverndepartementet hadde fastsatt planen, uten at vi vet hvem som ga stoppordren eller hvorfor.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!