Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Positivt om nye toglinjer

Rapporten om ny jernbane på Østlandet (InterCity) er lagt fram. Nye dobbeltspor fra Lillehammer, Halden og Porsgrunn til Oslo er første skritt mot høyhastighetsbaner i Norge.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Rapporten om ny jernbane på Østlandet (InterCity) er lagt fram. Nye dobbeltspor fra Lillehammer, Halden og Porsgrunn til Oslo er første skritt mot høyhastighetsbaner i Norge.

modernetog

InterCity-utredningen viser at de nye linjene kan stå klare om ti år, dersom regjeringen blar opp de nødvendige midlene. Den viser også at prosjektet vil være bra for klimaet, og redusere reistiden mellom Oslo og de tre nevnte byene betraktelig.

  • Les alle konklusjonene til InterCity-rapporten her

- Det viktigste med denne rapporten er at den viser at tog er klimavennlig, og at de nye linjene i InterCity-sonen vil redusere de nasjonale CO2-utslippene med 45 000 tonn i året, sier klimarådgiver Marit Kristine Vea i Framtiden i våre hender.

Marit fivh 1

Hun forteller at Jernbaneverket har brukt en annen metodikk når de har jobbet med InterCity-utredningen enn den som ble benyttet i Høyhastighetsutredningen. Framtiden i våre hender har kritisert Høyhastighetsutredningen for å ha brukt gale forutsetninger når de har beregnet klimautslippene forbundet med nye toglinjer.

- Jernbaneverket har heldigvis også tatt innover seg at beregningene i Høyhastighetsutredningen var problematiske. Vi er glade for at de nå lover å se nærmere på dette, sier Vea.

I følge InterCity-utredningen vil de nye linjene på Øslandet være klimanøytrale allerede etter mellom 5 og 8 år.

- Det er gledelig å se at Jernbaneverket legger opp til at de nye togene skal erstatte store deler av biltrafikken, og frakte gods som i dag transporteres med lastebiler. Det betyr at vi kan legge store veiprosjekter langs traseene på is. Det er viktig at kommunene følger opp og forplikter seg til å føre en politikk som gjør at flere velger tog framfor bil. Staten kan stille krav om dette, sier Vea.

Direktør i Jernbaneverket Elisabeth Enger var krystallklar på hva som kreves fra politikerne for å realisere InterCity-prosjektet: Forutsigbarhet i rammebetingelsene, sikker finansiering, og en konkret tidfesting av når banene skal stå klare. 

- Det er bra at Jernbaneverket er så tydelige overfor politikerne. Det er helt nødvendig å gjøre noe med måten jernbaneinvesteringer finansieres. Med dagens investeringstakt vil det ta over tretti år å bygge ut InterCity-trianglet. Derfor må vi finne nye finansieringskilder. Nye midler kan trekkes inn i form av drivstoffavgifter fra luftfarten, bompenger eller statsgaranterte obligasjoner, sier Vea, som forteller at det var god stemning på pressekonferansen

- Samferdselsministeren gikk langt i retning av et løfte om InterCity-tog på Østlandet i løpet av ti år. Vi håper dette blir første skritt på veien mot høyhastighetstog, avslutter en optimistisk Vea. 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!