Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oslo - New York på bare én dagslønn

Vi flyr stadig oftere og lengre, og de siste 10 årene er prisen halvert for flere lange utenlandsreiser, samtidig har gjennomsnittslønningene steget. Det viser en ny rapport fra Framtiden i våre hender.

Vi flyr stadig oftere og lengre, og de siste 10 årene er prisen halvert for flere lange utenlandsreiser, samtidig har gjennomsnittslønningene steget. Det viser en ny rapport fra Framtiden i våre hender.

Rapporten «Oslo – New York på en dagslønn» sammenlikner tilbudspriser på flyreiser til utlandet og lønnsøkning i Norge de ti siste årene. Rapporten viser at lange og forurensende flyreiser har falt betydelig i pris i ti-års perioden fra siste halvdel av 2009 til mai 2019, og for noen destinasjoner er prisen halvert.

Samtidig har vi hatt lønnsvekst i perioden. Når vi samtidig vet at etterspørselen etter flybilletter til spesielt ferieformål påvirkes sterkt av prisnivået, bidrar dette til å forklare den sterke trafikkveksten vi ser på utenlandsreiser med fly.

– Vi har regnet ut at vi bare må jobbe én dag for å få kjøpt en billigbillett fra Oslo til New York. Det er helt vanvittig. En slik reise bør være et privilegium man sjelden bruker, ikke som en langhelg i ny og ne, mener leder Anja Bakken Riise.

Prisen på mange reiser er halvert

Vi har undersøkt reiser mellom Oslo og 3 storbyer i Europa og mellom Oslo og 3 feriemål utenfor Europa. Følgende 6 reiser er undersøkt:
• Oslo – New York
• Oslo – Bangkok
• Oslo – Beijing
• Oslo – London
• Oslo – Amsterdam
• Oslo – København

På strekningene Oslo – New York eller Oslo – Bangkok er de billigste flyprisene omtrent halvert i ti-års perioden. Også for reiser Oslo – Beijing er prisene betydelig redusert. Når det gjelder de Europeiske destinasjonene varierer det mer.

For å reise Oslo – London, kunne du i februar 2019 få billetter som var under halvparten av det billigste tilbudet i 2009. Mens for reiser fra Oslo til Amsterdam har prisene holdt seg ganske konstant. For strekningen Oslo – København har det imidlertid vært en liten prisøkning. Samtidig har den norske gjennomsnittslønnen økt.

Det norske stat stimulerer fly-veksten

Staten bruker en rekke virkemidler for å tilrettelegge for trafikkvekst i luftfarten og underbygge fortsatt lave billettpriser. Det blir dermed opp til hver og en av oss å velge å ta klimaansvar ved å redusere antall flyreiser.

Våre internasjonale flyreiser er ikke inkludert i Norges offisielle klimaregnskap eller omfattet av våre tallfestede klimamål. Når flybransjen og politikerne smykker se med «lave» utslippstall fra fly, er ikke dette reelle tall.

– Når vi vet at etterspørselen etter flybilletter til ferieformål påvirkes sterkt av prisnivået, må dette reguleres. Vi trenger å øke flypassasjeravgiften enda mer på de lange reisene. Samtidig må Avinors mandat om vekst i flytrafikken endres – det bør innføres et nullvekstmål for flytrafikk på lik linje med det vi har for biltrafikken inn til byene, både på innenlands- og utenlandsreiser, sier Bakken Riise.

Så mye forurenser flyturene dine

Ifølge klimakalkulatoren Myclimate, som også inkluderer høydeeffekten av flyreisene, slipper hver og en av oss ut 3,8 tonn CO2-ekvivalenter på en reise fra Oslo til Bangkok og hjem igjen med én mellomlanding hver vei. Når en familie på fire foretar en slik ferietur, gir dette over 15 tonn CO2e, noe som er godt over gjennomsnittlig utslipp i et helt år per person i Norge.

Ved en reise tur retur Oslo – New York uten mellomlanding, slipper hver av oss ut 2,2 tonn CO2e. Reiser vi på businessklasse øker utslippene til det dobbelte, og for 1. klassereiser øker utslippene til det tredobbelte.

Ny teknologi

Ny teknologi og nye løsninger som reduserer flytrafikkens miljøbelastning, kan bli viktig. Avinor har ambisjoner om elektrifisering av innenriksruter innen 2040. Dersom de lykkes med dette, vil det på sikt få stor betydning for utslippskutt fra luftfarten, men også for fly som transportform i framtiden. Imidlertid er denne typen lavutslippsteknologi utenfor rekkevidde for de lange utenlandsreisene hvor utslippsveksten er størst.

Bærekraftig biodrivstoff er et annet klimatiltak for luftfarten som kan brukes på alle typer reiser. Dersom biodrivstoffet er reelt bærekraftig kan det avlaste bruken av fossilt drivstoff for deler av luftfarten, noe som vil være svært gunstig siden det haster å få på plass klimakutt. Utfordringen med dette tiltaket er at verdens bioressurser er begrensede i møte med en økende etterspørsel fra hele transportsektoren.

– Det er lite sannsynlig at vi vil få nok bærekraftig biodrivstoff til en voksende luftfartssektor, og elektrifisering er ikke mulig for de lange utenlandsreisene. Vi kommer derfor ikke raskt nok i mål med klimakuttene uten å stanse veksten i flytrafikken, sier Anja Bakken Riise.

Våre reisevaner står i sterk kontrast til Stortingets mål om minst 40 prosent kutt i utslippene innen 2030, sammenlignet med hva vi lå på i 1990.

– Det statlige selskapet Avinor planlegger å doble utenlandstrafikken innen 2040, uten å ha på plass løsninger som lar veksten skje på en bærekraftig måte. De bærekraftige løsningene må på plass først, deretter kan man ta stilling til veksten. Husk at nordmenn allerede i dag flyr ti ganger så mye som en gjennomsnittlig europeer, avslutter Riise.