Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oppløftende om høyhastighetstog

Resultatene fra fase to av høyhastighetsutredningen er hyggelig lesning for oss som vil ha nye, raske jernbaner i stedet for flytrafikk. Dobbelsporede jernbaner som kutter flytrafikken, høy hastighet, stopp underveis og lavt energiforbruk.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Resultatene fra fase to av høyhastighetsutredningen er hyggelig lesning for oss som vil ha nye, raske jernbaner i stedet for flytrafikk. Dobbelsporede jernbaner som kutter flytrafikken, høy hastighet, stopp underveis og lavt energiforbruk.

Kommentar av Mekonnen Germiso, Framtiden i våre hender

På konferansen Jernbaneforum 2011 presenterte en rekke internasjonale jernbaneeksperter det faglige grunnlaget som nå skal brukes til å analysere de enkelte strekningene, og anbefale traséer, stasjoner og utbyggingsløsninger.

Lavt energiforbruk
Utredningen bekrefter så langt at energiforbruket er lavt, noe pdf Framtiden i våre hender har dokumentert tidligere .

Mye tunneler på norske høyhastighetsbaner vil trekke opp togenes energiforbruk, men alt tyder på at forbruket fortsatt vil ligge på en brøkdel av energiforbruket til fly – i tillegg til at togene kan kjøre på fornybar elektrisitet.

For de enkelte strekningene skal man også inkludere energiforbruket knyttet til togvedlikehold, skinner, tunneler, broer og stasjoner. Studien "Energi og klimakonsekvenser fra moderne transportsystemer " fra Norges Naturvernforbund viser at energiforbruket selv med infrastrukturen inkludert ligger på en fjerdedel av flytrafikkens.

Bygg dobbeltspor
Utredningen går langt i å si at dobbeltspor er det eneste som kan anbefales – spesielt om man skal kunne kjøre tog som stopper flere steder underveis.

Utrederne kommenterte blant annet at det var nær umulig å finne rutetabeller som fungerte på enkeltsporet bane, selv om man la inn mange og lange kryssingsspor.

Etter hundre år med frustrasjoner på enkeltsporede jernbaner burde for så vidt ikke denne konklusjonen overraske, men det er viktig å få det klargjort.

Flere stopp utredes
Reisetiden er nøkkel til å vinne passasjerer. Toget må bruke like kort tid fra by til by som med fly om folk skal velge toget, det vil si godt under tre timer.

Høy fart på toget er derfor avgjørende for å både rekke å stoppe underveis og komme fram like fort som flyet. Kort sagt får man tid til flere stopp underveis med toppfart på 300 km/t enn med 250 km/t.

En mulig løsning er en blanding av ekspresstog med kun få stopp fra by til by, mens andre tar seg tid til å stoppe flere ganger underveis.

Usikkerhet om godstog
Det kommer motstridende signaler om hvorvidt det vil være en god idé å kjøre godstog på høyhastighetsbanene.

Enkelte advarer klart mot å kjøre tunge godstog, fordi det vil slite for mye på sporet til at høyhastighetstog kan kjøre der også, og at godstogene vil være i veien for passasjertogene.

Andre sier at det går like greit å innpasse godstog i 140 km/t på en dobbeltsporet høyhastighetsbane som passasjertog i samme fart.

Det siste kan være et argument for å kjøre lettere godstog med for eksempel fisk og andre verdifulle varer. Så gjenstår det å se om etterspørselen etter den typen frakt er til stede.

Foretrekker raske tog framfor fly
Det har allerede kommet fram at passasjergrunnlaget for å bygge høyhastighetsbaner er til stede, med 6 000 – 12 000 passasjerer daglig på de tyngst trafikkerte strekningene.  Det betyr et tog hver halvtime i gjennomsnitt.

Mesteparten av disse ville vært tidligere flypassasjerer. Mellom 60 og 80 % ville droppet flyet til fordel for toget om reisetiden var like kort.

Spørreundersøkelsene viser også at de reisende vurderer høyhastighetstoget som et langt mer attraktivt reisemiddel enn fly, siden det gir mulighet for sammenhengende arbeid eller hvile på en måte som oppstykkede flyreiser ikke kan.

Vil Norge betale?
Det gjenstår å utrede er hvor den enkelte strekningen bør gå, og hva det vil koste å bygge dem. Hele utredningen skal være klar i februar 2012. Vi venter i spenning på neste presentasjon, som skjer i midten av juni.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!