Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norges første høyhastighetsbane?

Det nye dobbeltsporet fra Holm til Nykirke i Vestfold kan blir Norges første banestrekning med høyhastighetsstandard.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det nye dobbeltsporet fra Holm til Nykirke i Vestfold kan blir Norges første banestrekning med høyhastighetsstandard.

Jernbaneverket vurderer nå å endre deler av planene for nytt dobbeltspor fra Holm til Nykirke i Vestfold. Resultatet kan blir Norges første banestrekning med høyhastighetsstandard, 250 km/t.

 - Det er svært oppløftende at Jernbaneverket tar et slikt initiativ. Det viser at man tenker langsiktig og at man har fått med seg den rivende utviklingen som skjer i resten av verden når det gjelder høyhastighetstog, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Planene har inntil nå vært tradisjonelle, med en komplisert bit-for-bit utbygging i eller tett oppi det eksisterende sporet. Resultatet ville bremset de planlagte direktetogene gjennom Vestfold ned til 130 km/t, og gitt begrenset kapasitet til å kjøre flere tog på strekningen.

Jernbaneverket vurderer nå i stedet å endre planene, slik at Holmestrand Stasjon legges inn i fjellet bak dagens, med to ekstra gjennomkjøringsspor tilpasset tog i 250 km/t.

Jernbaneverkets nye løsning har flere fordeler:

  • Høyere hastighet for togene – og dermed kortere reisetid i forhold til bil.
  • Det blir plass til flere tog på skinnene
  • Større frihet fra dagens spor gjør byggeprosessen enklere. Det betyr mindre forsinkelser og ”buss for tog” i byggeperioden. Man slipper å legge om riksvei 313 og diverse andre ekstraarbeider. Det gjør også at høyhastighetsbane kun koster marginalt mer enn hva en "saktebane" ville kostet.
  • Sentrumsarealer i Holmestrand frigjøres.

Jernbanetilbudet må bedres for å redusere biltrafikken. Jernbanen trenger både bedre kapasitet, hastighet og punktlighet. I følge Nasjonal Transportplan (NTP) bruker mer enn 80 prosent av de reisende mellom Vestfold/Grenland og Oslo privatbil.

I NTP foreslås det å bygge 144 kilometer ny jernbane i Norge fra 2010-19. For at jernbanen skal kunne bidra merkbart til å redusere bil- og flytrafikken, må høyhastighet (minimum 250 km/t) bli standard for disse utbyggingene.

Planlagt byggestart for strekningen Holm - Holmestrand er 1.halvår 2010, og en eventuell omregulering vil skje parallelt med planarbeidet, slik at man unngår forsinkelser.

Lenker:

Vurderer stasjon i fjell (Jernbaneverket 25.03.2009)

Holmestrand stasjon inn i fjellet? (Jarlsberg Avis 19.03.2009)

Framtiden i våre henders temaside om høyhastighetstog

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!