Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norges første høyhastighetsbane?

Det nye dobbeltsporet fra Holm til Nykirke i Vestfold kan blir Norges første banestrekning med høyhastighetsstandard.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det nye dobbeltsporet fra Holm til Nykirke i Vestfold kan blir Norges første banestrekning med høyhastighetsstandard.

Jernbaneverket vurderer nå å endre deler av planene for nytt dobbeltspor fra Holm til Nykirke i Vestfold. Resultatet kan blir Norges første banestrekning med høyhastighetsstandard, 250 km/t.

 - Det er svært oppløftende at Jernbaneverket tar et slikt initiativ. Det viser at man tenker langsiktig og at man har fått med seg den rivende utviklingen som skjer i resten av verden når det gjelder høyhastighetstog, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Planene har inntil nå vært tradisjonelle, med en komplisert bit-for-bit utbygging i eller tett oppi det eksisterende sporet. Resultatet ville bremset de planlagte direktetogene gjennom Vestfold ned til 130 km/t, og gitt begrenset kapasitet til å kjøre flere tog på strekningen.

Jernbaneverket vurderer nå i stedet å endre planene, slik at Holmestrand Stasjon legges inn i fjellet bak dagens, med to ekstra gjennomkjøringsspor tilpasset tog i 250 km/t.

Jernbaneverkets nye løsning har flere fordeler:

  • Høyere hastighet for togene – og dermed kortere reisetid i forhold til bil.
  • Det blir plass til flere tog på skinnene
  • Større frihet fra dagens spor gjør byggeprosessen enklere. Det betyr mindre forsinkelser og ”buss for tog” i byggeperioden. Man slipper å legge om riksvei 313 og diverse andre ekstraarbeider. Det gjør også at høyhastighetsbane kun koster marginalt mer enn hva en "saktebane" ville kostet.
  • Sentrumsarealer i Holmestrand frigjøres.

Jernbanetilbudet må bedres for å redusere biltrafikken. Jernbanen trenger både bedre kapasitet, hastighet og punktlighet. I følge Nasjonal Transportplan (NTP) bruker mer enn 80 prosent av de reisende mellom Vestfold/Grenland og Oslo privatbil.

I NTP foreslås det å bygge 144 kilometer ny jernbane i Norge fra 2010-19. For at jernbanen skal kunne bidra merkbart til å redusere bil- og flytrafikken, må høyhastighet (minimum 250 km/t) bli standard for disse utbyggingene.

Planlagt byggestart for strekningen Holm - Holmestrand er 1.halvår 2010, og en eventuell omregulering vil skje parallelt med planarbeidet, slik at man unngår forsinkelser.

Lenker:

Vurderer stasjon i fjell (Jernbaneverket 25.03.2009)

Holmestrand stasjon inn i fjellet? (Jarlsberg Avis 19.03.2009)

Framtiden i våre henders temaside om høyhastighetstog

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!