Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

NHO: Alive, but not moving

I lyntogspørsmålet minner NHO om en dinosaur: Stor, tung og treg i oppfattelsen.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

I lyntogspørsmålet minner NHO om en dinosaur: Stor, tung og treg i oppfattelsen.


Tog490iStock

Jeg burde kanskje bare le av NHOs Baard Meidell Johannesens basale lyntoganalyse, og se bort at han stempler miljøbevegelsen som uinformert og naiv, mens  NHO er den virkelighetsorienterte og sannhetssøkende. Men jeg kan ikke dy meg. Faktagrunnlaget til Johannesen er magert, utdatert, og preget av at han representerer en organisasjon som tidvis minner om en dinosaur: stor, tung og treg i oppfattelsen. 

Først. Lyntog er ikke en månelanding. Det er godt kjent og velprøvd infrastruktur, men likevel hypermoderne i forhold til store deler av eksiterende banenett ble bygget for over 100 år siden. Gamle baner som snirkler seg avgårde mellom fjell og fjord, og takler knapt hastigheter over 70 km/t. De rammes notorisk av flom, ras og teknisk svikt, og representere et elendig alternativ for passasjerer og godstransportører.

Dersom noe er urealistisk i denne diskusjonen, er det at tanken om at vi skal basere oss på disse linjene også i framtiden. Det blir som å insistere på at kjerrevegene fra tidlig 1900-tall er et fullverdig alternativ til motorveien.

Det er heller ingen god ide å satse på opprusting framfor nye linjer. Selv med en times kortere reisetid vil passasjergrunnlaget bare øke marginalt, og investerings- og driftskostnadene vil gi vesentlig mer tap på hver investerte krone enn nye linjer. 

Marit fivh 1Fagrådgiver Marit Kristine Vea synes NHO er bakstreversk. Sats på bil og fly - billigere og bedre, sier Johannesen. Så enkelt er det ikke. Visst må vi satse på el-biler, men selv Vegvesenet har vært eksplisitte på at vi ikke kan vegbygge oss ut av trafikkutfordringene. Det er ikke plass til flere biler i de store byene. Trafikkveksten må tas av buss og bane, gang og sykkel. Jernbaneverkets InterCity-rapport viser at raske tog på Østlandet, vil bli samfunnsøkonomisk lønnsomme, dersom de også får med passasjerer fra fremtidige høyhastighetsbaner. Dette er oppsiktsvekkende, for samfunnsøkonomisk lønnsomme infrastrukturinvesteringer hører til sjeldenhetene.

Så påstanden om at tog er klimafiendtlig. La meg ta det helt kort: Tog går på elektrisitet, skinnene kan stå i 100 år, og tog kan erstatte fly og bil i stor skala. Det er åpenbart klimavennlig. Men det er opp til politikerne å bestemme hvor klimavennlig det skal være, og hvor kjapt infrastrukturinvesteringen skal betale seg i form av reduserte utslipp. Infrastrukturen må bygges med sikte på å minimere miljøkonsekvensene, og nye virkemidler må anvendes for å maksimere markedet for toget. Knutepunktene må styrkes, godstransport med tog må premieres, og CO2-utslippene fra fly må belastes passasjerene i større grad.

Har vi råd til det? Det er et legitimt spørsmål. Framtiden i våre hender har beregnet at det trengs årlige investeringer på 17-18 milliarder kroner i året for å realisere et fullskala InterCity- og høyhastighetsnett i Norge i løpet av 25 år. Det vil si omlag 13 prosent av midlene som i dag stilles til disposisjon via handlingsregelen, hvert år. Dersom politikerne oppretter et utbyggingsselskap som får adgang til å låne pengene i det offentlige og private markedet, samt inndra drivstoffavgifter eller annen brukerbetaling, er det fullt mulig. Da er de bare renter og avdrag som må gå over de årlige driftsbudsjettene.  Tidspunktet er også riktig. Vi har et historisk lavt rentenivå, og masser av ledig arbeidskraft i Europa. 

Lyntog er investering i framtiden. Det handler om å skape et helt nytt transportsystem, til glede for oss, og de som kommer etter. Visjonært? Ja. Urealistisk? Nei.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!