Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Lyntogdebatt i Bergen

Mandag 21. Mars kl. 19.00 arrangerte Framtiden i våre hender, Bergen debatt på Det Akademiske Kvarter, Storelogen med tittelen: Er høyhastighetstog et hensiktsmessig alternativ for Norge?
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Mandag 21. Mars kl. 19.00 arrangerte Framtiden i våre hender, Bergen debatt på Det Akademiske Kvarter, Storelogen med tittelen: Er høyhastighetstog et hensiktsmessig alternativ for Norge?

Nordmenn ligger i europatoppen når det gjelder flytransport, det er enighet om at verken norske veier eller jernbanenettet er gode nok, kapasiteten for godstransport på jernbane er sprengt og klimatrusselen blir stadig tydeligere. Hvordan skal Norge løse disse utfordringene?

Bergen er en av byene som i aller høyeste grad vil bli berørt av en eventuell høyhastighetsbane. Derfor mener vi det er en viktig debatt å ta nettopp her og nå.

Paneldeltakere:
  • Thor W. Bjørlo, kommunikasjonssjef i Norsk Bane AS
  • Bård Hoksrud, FrP, 2. nestleder i Transport- og Kommunikasjonskomiteen
  • Svein Halleraker, tidligere direktør i Link Arkitekter AS, aktivt involvert i prosjektet med ny Intercity-strekning Bergen – Stavanger, og tidligere medeier i Høyhastighetsringen
  • Gunnar Eskeland, professor i økonomi ved NHH. Bakgrunn fra bl.a. Verdensbanken og CICERO Senter for Klimaforskning.

Debatten tok opp miljø, distriktspolitikk, samfunnsøkonomi, hensyn til reisende og næringsinteresser.

Samferdselsdepartementet har bedt jernbaneverket utrede muligheten for å bygge høyhastighetsbaner i Norge.Den andre fasen av utredningen ble lagt fram 9. mars, mens utredningen i sin helhet skal legges fram senest 1. februar 2012.

På Stortinget er alle partiene, bortsett fra Fremskrittspartiet, enten klart positive eller åpne for å gå inn for en slik satsning hvis utredningen viser at dette er et hensiktsmessig alternativ. Debatten foregår på Stortinget og i fagmiljøene, men blant folk flest er det relativt lite kunnskap om at høyhastighetstog i Norge ikke er en utopi, men en mulig realitet om ikke alt for mange år.

Etter paneldebatten ble det åpnet for innlegg og spørsmål fra salen, hvor flere interessegrupper og berørte politikere var invitert.

Framtiden i våre hender, Bergen
Pressekontakt: Marius Langeland, tlf 412 21 095


Les mer om høyhastighetstog på Framtiden i våre henders temaside

Atikkelen ble sist oppdatert 22.03.2011 kl 10:50

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!