Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Lyntog er klimavinner

Nye rapporter fra den internasjonale jernbaneunionen UIC viser at høyhastighetstog er suveren klimavinner i transportsektoren. Klimafotavtrykket ved bilturer er opptil 14 ganger større enn ved reiser med høyhastighetstog.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Nye rapporter fra den internasjonale jernbaneunionen UIC viser at høyhastighetstog er suveren klimavinner i transportsektoren. Klimafotavtrykket ved bilturer er opptil 14 ganger større enn ved reiser med høyhastighetstog.

bergensbanenI et langsiktig perspektiv er det ingenting som slår lyntog som transportmiddel. (Foto: NSB)
arild180250Arild Hermstad ser fram til å kunne ta lyntog i Norge.Transportsektoren står i dag for 23 prosent av verdens klimagassutslipp, og er den sektoren der utslippene øker raskest. Rapportene fra UIC viser hvordan høyhastighetstog bidrar til en mer bærekraftig og miljøvennlig transportsektor ved å overføre trafikk fra luft og vei til bane.

Gjennom å regne ut klimagassutslippene fra fire ulike høyhastighetstraséer i Frankrike, Taiwan og Kina, fremkommer det at fly og bil slipper ut henholdsvis 15 og 14 ganger så mye CO2 som høyhastighetstog. For eksempel utgjør utslippene fra høyhastighetsbanen mellom Valencia og Marseille 11 gram per passasjer per kilometer, mot 151,6 gram for biler og 164 gram for fly.

Tog går på elektrisitet og kan, i motsetning til bil og fly, driftes ved hjelp av fornybare energikilder. I Sverige er det besluttet at høyhastighetstog kun skal benytte seg av ren og fornybar elektrisitet. På den måten underbygger en satsing på høyhastighetstog også markedet for fornybar energi.  

Rapportene tar også for seg de økonomiske og sosiale gevinstene ved høyhastighetstog. Resultatene viser at høyhastighetstog både er tryggere, mer komfortabelt og rammet av færre forsinkelser enn fly og bil.


I januar presenteres Høyhastighetsutredningen som skal legge grunnlaget for hvorvidt Norge skal satse på høyhastighetstog. Framtiden i våre hender mener resultatene fra resten av verden tydelig taler for en slik satsing.

– Det er kun høyhastighetstog som kan inngå i et nullutslippssamfunn, sier rådgiver Marit Kristine Vea i Framtiden i våre hender.

I en lekkasje fra høyhastighetsutredningen, presentert av NRK, hevdes det at det vil ta 60 år før lyntog er klimavennlig i Norge. Det fordi 57 prosent av banen må gå i tunnel, og på all sprengingen vil gi enorme mengder CO2-utslipp fra produksjon av sement, stål og borttransportering av alt fjellet som må sprenges. Bygging av høyhastighetstog vil dermed gi en negativ klimaeffekt de neste 60 årene, med et langt høyere klimautslipp enn i dag, sier konklusjonen fra Asplan Viak.

– I et kortsiktig perspektiv, og ei en byggeperiode, vil lyntog føre til utslipp. Men i et langsiktig perspektiv er det ingen transportmiddel som kan frakte mennesker og gods på en utslippsfri måte, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Figuren viser klimagassutslipp fra ulike transportmidler per kilometer reise (Kilde: UIC 2011).)Figuren viser klimagassutslipp fra ulike transportmidler per kilometer reise (Kilde: UIC 2011).) 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!