Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Luftfarten er ikke løsningen på klimaproblemet.

Luftfartens tvilsomme påstander

Selv liker luftfarten å presentere seg som en del av løsningen på klimaproblemet. Det er den ikke. Jeg har gått igjennom noen velbrukte påstander.
Luftfarten er ikke løsningen på klimaproblemet. (Foto: Vox Efx / Flickr)
Luftfarten er ikke løsningen på klimaproblemet. (Foto: Vox Efx / Flickr)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Selv liker luftfarten å presentere seg som en del av løsningen på klimaproblemet. Det er den ikke. Jeg har gått igjennom noen velbrukte påstander.

Denne kronikken ble trykket i Dagbladet, 18.01.2013

Påstand 1: Fly er klimavennlig.
Luftfarten viser til at utslipp fra fly bare utgjør 2,1 prosent av klimagassutslippene i Norge. Men da er bare klimagassen CO2 medregnet. Flytrafikken bidrar til mange andre utslipp som påvirker klimaet. Forskere mener dessuten at utslipp fra fly høyt oppe i atmosfæren har 1,8 ganger så stor klimaeffekt som utslipp nede på bakken. Enda viktigere er det at luftfartens egne beregninger stort sett utelater flyvning inn og ut av Norge. Når disse tas med, står luftfarten for nærmere 10 prosent av norske utslipp. Det er like mye som utslippene fra nordmenns personbilreiser.

Påstand 2: Fly er blitt svært energieffektive
Det stemmer at fly er blitt mer energieffektive enn de var, men utviklingen går sakte. Norsk luftfarts egen bærekraftsrapport beregner en kraftig utslippsvekst i perioden 1990- 2020, til tross for nye fly og flymotorer, ruteoptimalisering, nye landings- og takse-prosedyrer og bruk av biodrivstoff. Ulike rapporter antyder en årlig reduksjon i drivstofforbruk per fløyet distanse på om lag 1 prosent. Når luftfarten legger opp til en dobling av trafikken, blir klimaeffekten av energieffektiviseringen raskt spist opp.

Påstand 3. Biodrivstoff er løsningen
Selv om økt uttak av biomasse kan være miljømessig forsvarlig, er det usikkert til hvilke formål den bør brukes for å gi størst klimagevinst. Så lenge bærekraftig bioenergi bare vil kunne dekke en brøkdel av verdens energiforbruk, vil biodrivstoff brukt i luftfarten føre til mindre bioenergi til andre formål.

Luftfarten overdriver dessuten klimaeffekten av biodrivstoff, særlig fordi CO2-utslipp bare utgjør cirka halvparten av luftfartens klimapåvirkning. Kondensstriper og cirrusskyer fra fly, samt utslipp av andre gasser, påvirker også klimaet, og forsvinner ikke når fossilt drivstoff erstattes av biodrivstoff.

Det finnes lovende biodrivstoff, slik som algebasert drivstoff. En omfattende EU-studie vurderer imidlertid denne teknologien som så uferdig at det er usikkert når den kan bidra.

Påstand 4: Luftfarten er nødvendig på grunn av Norges plassering og geografi
Det er ingen som vil avskaffe flyene. Det er den voldsomme trafikkveksten som er problemet. Spesielt påfallende er trafikken innenriks. Nordmenn foretar i gjennomsnitt 2,7 innenriksreiser med fly i året, mens en EU-borger flyr 0,3 ganger. Sagt på en annen måte: 4,8 millioner nordmenn flyr like mye innenriks som over 40 millioner EU-borgere. Er det nødvendig?

FNs klimapanel sier at verden må bryte «business-as-usual» i forbruk og produksjon, for å unngå katastrofale klimaendringer. I 2050 må land som Norge ha klimagassutslipp nær null. Dette overser luftfarten, politikerne som regulerer den, og forbrukerne som benytter seg av den.
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!