Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Lite konstruktivt om lyntog

Framtiden i våre hender mener Osmund Ueland bommer med sitt krav om jordnære visjoner i jernbanepolitikken.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Framtiden i våre hender mener Osmund Ueland bommer med sitt krav om jordnære visjoner i jernbanepolitikken.

  • Dette debattinnlegget, skrevet av Marit Kristine Vea, rådgiver i Framtiden i våre hender, er også publisert på Dagsavisens Nye meninger.

maritarkivbildeMarit Kristine Vea.Tidligere NSB-sjef Osmund Uealand anklager Storting og regjering for å bløffe med det norske folk. De «har visst at svaret ble nei før utredningen ble satt i gang», sier Ueland. Man kan undre seg over hvilke motiver Ueland har for en slik påstand.

Rett nok har politikernetil nå vist liten vilje til å sikre langsiktig finansiering av store samferdselsprosjekt. Vi er også enige i kravet om en tidfesting av dobbeltsporet InterCity-bane på Østlandet.

Vi mener imidlertid Ueland bommer stygt når han sier at dette er uforenlig med utbygging av lyntognett mellom de store byene. Det virker snevert, og ikke minst usjarmerende lokalpatriotisk når Ueland insisterer på at dobbeltspor til hans hjemkommune i Østfold er det tiltaket som vil gi Norge et nasjonalt løft.

Det nasjonale løftet Ueland etterlyser får vi ikke før hele Sør-Norge er integrert gjennom et effektivt lyntognett. Først da kan de virkelige miljø- og distriktsgevinstene Ueland peker på hentes ut. Med sitt utspill undervurderer Ueland både politikere og opinion, og fremstår som særdeles lite fremtidsorientert. Skal vi løfte Norge inn i framtiden kan vi ikke låse oss til det jordnære, vi må insistere på realisering av visjoner

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!