Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kutt i veg, og invester i jernbane

Skal Norge noen gang få en moderne og klimavennlig jernbane, må det komme en revolusjon i jernbaneinvesteringene. Blant annet må penger overføres fra vei og fly til jernbane, mener Arild Hermstad og Framtiden våre hender.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Skal Norge noen gang få en moderne og klimavennlig jernbane, må det komme en revolusjon i jernbaneinvesteringene. Blant annet må penger overføres fra vei og fly til jernbane, mener Arild Hermstad og Framtiden våre hender.

arild togArild Hermstad og Framtiden i våre hender vil bygge jernbane i stedet for vei.
I dag la transportetatene og Avinor fram sine forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Forslaget vil være grunnlaget for Samferdselsdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan, som skal legges fram  tidlig i 2013. Transportetatene ble blant annet bedt om å legge fram behov og forslag dersom man beholdt dagens investeringsramme, økte 20 prosent eller 45 prosent, og dersom man senket investeringsrammene med 20 prosent.

– Selv med en rammeøkning på 45 prosent, vil investeringsbudsjettet for jernbanen ende på omlag 6,8 mrd. kroner i året. For å realisere InterCity-trianglet innen ti år trengs en ytterligere dobling i investeringsnivået. Andre finansieringskilder må trekkes inn, ved å stille statsgaranterte obligasjoner og lånkapital  til disposisjon for jernbaneprosjekter, sier leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad.

Vegbudsjettene må kuttes


Hermstad mener også  at midler kan overføres fra vegbudsjettet til bane, og  at flytrafikken bør ilegges en grønn avgift som går til utbygging av jernbane. I etatenes forslag til NTP, kan vegbudsjettet ende på over 340 mrd. kroner med en 45 prosents rammeøkning, mens jernbanebudsjettet i beste fall kan ende på 71 mrd. kroner over en tiårsperiode.

– Det er meningsløst å øke veginvesteringene så mye. Skal vi oppnå kutt i utslippene fra transportsektoren må jernbanen prioriteres foran nye veier og rullebaner. Slik etatene legger det fram i sine forlag, brukes det mer penger på å tilpasse seg klimaendringene ved hjelp av vedlikehold og fornying,  enn å redusere klimagassutslippene ved å overføre trafikk fra fly og vei, til bane.


InterCity-trianglet er beregnet å koste omlag 130 mrd. kroner. Med dagens investeringsnivå på 4,7 mrd. kroner per år vil det ta 28 år å bygge ferdig. Investeringene må opp til omlag 15 milliarder årlig fram mot 2015, for å realisere prosjektet i løpet av ti år.

– Halvparten av bevilgningene må gå over statsbudsjettet, mens resten kan stilles til disposisjon fra alternative kilder. Dersom planrammen utvides tilstrekkelig sier Jerbaneverket at de kan bygge både InterCity og Høyhastighetsbaner i løpet av 20 år, sier Hermstad.

Gode nyheter for kollektivtrafikken

Hermstad var svært fornøyd med etatenes forslag til kollektivsatsing i byene.

– Det kom mye positivt fra vegdirektøren. Han var helt klar på at all økning i transport i byene må baseres på kollektivreiser, gang eller sykkel. Dette budskapet må politikerne følge opp når NTP nå skal behandles politisk.


For mer informasjon, kontakt:
Arild Hermstad, leder Framtiden i våre hender, tlf. 980 36 762 eller Marit Kristine Vea, rådgiver Framtiden i våre hender, tlf. 977 23 431.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!