Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet), Silje Lundberg (Natur og Ungdom) og våe egen Arild Hermastad trosset kulda og troppet opp foran slottet for å kreve klimakutt i den nasjonale transportplanen

Krever klimavennlig transportplan

54 organisasjoner og tre fylkesordførere går sammen og krever at regjeringen tar klimaforliket på alvor. Den kommende transportplanen må føre til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren.
Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet), Silje Lundberg (Natur og Ungdom) og vår egen Arild Hermastad trosset kulda og troppet opp foran slottet for å kreve klimakutt i den nasjonale transportplanen. (Foto: Ida Stang)
Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet), Silje Lundberg (Natur og Ungdom) og vår egen Arild Hermastad trosset kulda og troppet opp foran slottet for å kreve klimakutt i den nasjonale transportplanen. (Foto: Ida Stang)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
54 organisasjoner og tre fylkesordførere går sammen og krever at regjeringen tar klimaforliket på alvor. Den kommende transportplanen må føre til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren.

Framtiden i våre hender er én av 54 organisasjonene som går sammen og krever en klimavennlig transportplan. NHO Transport og logistikk, YS, Fagforbundet,  Landsforeningen for syklister og en samlet miljøbevegelse står også bak kravene. Organisasjonene krever at «den kommende transportplanen må føre til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren fram mot 2020, og på lengre sikt».

Ny nasjonal transportplan skal legges fram for Stortinget denne vinteren. Transportsektoren står for 1/3 av Norges klimagassutslipp. Med den gjeldene transportplanen er det lite som tilsier at disse utslippene vil bli redusert fram mot 2020. Derfor er det viktig at den neste fireårsperioden av nasjonal transportplan sikrer utslippsreduskjoner fra transportsektoren og følger målene i klimaforliket.

Leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad er glad for at en bred allianse nå sier klart fra til regjeringen.

- Da regjeringen la fram klimameldingen i fjor valgte den å plassere mange av virkemidlene i klimapolitikken til nasjonal transportplan. I klimaforliket ble mange av formuleringene ytterligere forsterket. Derfor har vi høye forventninger til transportplanen. Den må vise hvordan utslippene fra transportsektoren skal gå ned, sier Hermstad.

I klimaforliket står det blant annet at «veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. I og omkring storbyområdene skal kollektivformål og sykkeltiltak gis økt prioritet ved fordeling av samferdselsbevilgningene». Videre står det at  jernbanens rolle i transportsystemet skal styrkes, og investeringene i jernbanen økes, særlig rundt de største byene.

I forbindelse med NTP har regjerningen også forpliktet seg til å legge fram en framdriftsplan for utbygging av InterCity-forbindelsen, med en tidfesting av når ulike strekninger kan ferdigstilles.

Nasjonal transportplan legges fram for Stortinget i løpet av senvinteren.

  • Les også Framtiden i våre henders innspill til Nasjonal Transportplan: Krever Klima-NTP

Les hele oppropet:
 
Nasjonal transportplan må kutte klimagassutslippene

11. juni 2012 vedtok Stortinget et bredt klimaforlik, som slår fast at Norge skal kutte sine utslipp av klimagasser.

De 54 organisasjonene og 3 fylkesordførerne bak dette oppropet ber regjeringen følge opp klimaforliket som er vedtatt av Stortinget. Den kommende transportplanen må føre til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren fram mot 2020, og på lengre sikt.

Organisasjoner som har undertegnet:
Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Miljøstiftelsen Zero, Greenpeace, WWF, Miljøagentene, Klimavalg 2013, Norsk klimanettverk, Norsk Klimastiftelse, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Spire, Utviklingsfondet, Changemaker, Kirkens Nødhjelp, Sabima, Grønn Hverdag, ForUM for utvikling og miljø, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Norges Bondekvinnelag, KFUK-KFUM Global, KFUK-KFUM Speiderne, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Bioenergiforening, Utdanningsforbundet, Tekna, YS, Naturviterne, Fagforbundet, KS,  Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norsk Lokomotivmannsforbund, Trafikkaksjonen, NHO Logistikk og Transport, Norges Automobil-Forbund, Norsk Jernbaneforbund, For Jernbane, Intercityprosjektet Lillehammer - Gudbrandsdalen, Norges Sosiale Forum, Kollektivkampanjen, Norsk Elbilforening, Grønn Bil, Syklistenes Landsforening, Unge Høyre, AUF, Rød Ungdom, Grønn Ungdom, Unge Venstre, Krfu, Sosialistisk Ungdom, Digni og Den norske kirke.

Til: Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Nasjonal transportplan må kutte klimagassutslippene
11. juni 2012 vedtok Stortinget et bredt klimaforlik, som slår fast at Norge skal kutte sine utslipp av klimagasser.

De 54 organisasjonene og 3 fylkesordførerne bak dette oppropet ber regjeringen følge opp klimaforliket som er vedtatt av Stortinget. Den kommende transportplanen må føre til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren fram mot 2020, og på lengre sikt.

Organisasjoner som har undertegnet:

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Miljøstiftelsen Zero, Greenpeace, WWF-Norge, Miljøagentene, Klimavalg 2013, Norsk klimanettverk, Norsk Klimastiftelse, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Spire, Utviklingsfondet, Changemaker, Kirkens Nødhjelp, Sabima, Grønn Hverdag, ForUM for utvikling og miljø, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Norges Bondekvinnelag, KFUK-KFUM Global, KFUK-KFUM Speiderne, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Bioenergiforening, Utdanningsforbundet, Tekna, YS, Naturviterne, Fagforbundet, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norsk Lokomotivmannsforbund, Trafikkaksjonen, NHO Logistikk og Transport, Norges Automobil-Forbund, Norsk Jernbaneforbund, For Jernbane, Intercityprosjektet Lillehammer - Gudbrandsdalen, Norges Sosiale Forum, Kollektivkampanjen, Norsk Elbilforening, Grønn Bil, Syklistenes Landsforening, Unge Høyre, AUF, Rød Ungdom, Grønn Ungdom, Unge Venstre, KrFU, Sosialistisk Ungdom, Digni og Den norske kirke.

Fylkesordførere som har undertegnet:

Per-Eivind Johannesen, fylkesordfører i Vestfold
Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold
Gro Lundby, fylkesordfører i Oppland

Om organisasjonene:
1.    Den norske kirke har om lag 79 prosent av Norges befolkning som medlem
2.    Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon med mer enn 520 000 medlemmer
3.    Fagforbundet er LOs største forbund, på vei mot 340 000 medlemmer
4.    YS er et fagforbund med 21 særforbund og 222 000 medlemmer
5.    KS er kommunesektorens organisasjon med alle landets kommuner og fylkeskommuner som medlemmer, i tillegg til mer enn 500 bedrifter
6.    Arbeidsgiverforeningen Spekter er de store statlige bedriftenes arbeidsgiverorganisasjon, som til sammen har nesten 200 000 ansatte
7.    Utdanningsforbundet er et fagforbund med 156 000 medlemmer
8.    Norges Bondelag er en bondeorganisasjon med 62 000 medlemmer
9.    Tekna er et fagforbund med mer enn 61 000 medlemmer
10.    NHO Logistikk og Transport er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og organiserer 350 virksomheter i logistikknæringa
11.    Naturvernforbundet er Norges største natur- og miljøorganisasjon med over 20 000 medlemmer
12.    Framtiden i våre hender er en av landets største miljøorganisasjoner med 20 000 medlemmer
13.    Norges KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon med 20 000 medlemmer
14.    Norges Bygdekvinnelag er en organisasjon med 14 000 medlemmer
15.    AUF er ungdomspartiet til Arbeiderpartiet og har 13 200 medlemmer
16.    WWF er en internasjonal miljøorganisasjon og har om lag 13 000 støttemedlemmer i Norge
17.    KFUK-KFUM Speiderne er Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med 12 000 speidere
18.    Norges Bonde- og Småbrukarlag er en bondeorganisasjon med 7000 medlemmer
19.    Norsk Jernbaneforbund et fagforbund med mer enn 6600 medlemmer
20.    Natur og Ungdom er Norges største miljøorganisasjon for ungdom med 6500 medlemmer
21.    Miljøagentene er Norges eneste miljøorganisasjon for barn med over 6000 medlemmer
22.    Naturviterne er en fagforening med 5900 medlemmer
23.    Norsk Elbilforening organiserer mer en halvparten av landets elbilister og har 5000 medlemmer
24.    Unge Høyre er ungdomspartiet til Høyre og har 4900 medlemmer
25.    Rød Ungdom er ungdomspartiet til Rødt og har om lag 2000 medlemmer
26.    Unge Venstre er ungdomspartiet til Venstre og har i overkant av 1600 medlemmer
27.    Norsk Lokomotivmannsforbund er et fagforbund med 1550 medlemmer
28.    KrFU er ungdomspartiet til KrF og har i overkant av 1500 medlemmer
29.    Sosialistisk Ungdom er ungdomspartiet til SV og har i overkant av 1500 medlemmer
30.    Changemaker er ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp og har 1500 medlemmer
31.    Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne og har i overkant av 500 medlemmer
32.    Spire er ungdomsorganisasjonen til Utviklingsfondet og har 500 medlemmer
33.    For Jernbane er en forening med i overkant av 400 medlemmer
34.    Norsk Bioenergiforening er en næringspolitisk interesseforening med mer enn 300 medlemsvirksomheter
35.    Norges Bygg- og Eiendomsforening er en forening for byggherrer, bedrifter og organisasjoner med 122 medlemsorganisasjoner
36.    Utviklingsfondet er en miljø- og utviklingsorganisasjon
37.    Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig diakonal organisasjon for global rettferdighet
38.    Miljøstiftelsen Zero jobber med løsningene på klimaproblemet
39.    Greenpeace er en internasjonal miljøorganisasjon og har om lag 3000 støttemedlemmer i Norge
40.    KFUK-KFUM Global er en bistands- og solidaritetsorganisasjon under KFUK-KFUM
41.    Sabima er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge som jobber med bevaring av biologisk mangfold
42.    Klimavalg 2013 er en kampanje med 41 tilsluttede organisasjoner
43.    Kollektivkampanjen er en samarbeidskampanje mellom miljøbevegelsen og fagbevegelsen
44.    Digni er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til 19 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn
45.    Grønn Bil er et prosjekt som jobber for å øke innfasingen av ladbare biler i Norge
46.    Syklistenes Landsforening er en forening med 12 lag i de største byene i Norge
47.    Norsk klimanettverk er et nettverk for alliansebygging og aktivitet for en rask overgang til nullutslipps- og fornybarsamfunnet
48.    Norsk Klimastiftelse er en stiftelse som arbeider for utvikling og bruk av ny teknologi og nye energiformer som kan bidra til å redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser
49.    Besteforeldrenes Klimaaksjon er et tverrpolitisk nettverk som jobber for en løsning på klimakrisa, for våre barn og barnebarn
50.    Grønn Hverdag er en organisasjon som jobber for å heve bevisstheten for å ta miljøvennlige og etiske valg i hverdagen
51.    ForUM for utvikling og miljø er en paraplyorganisasjon for miljø-, utviklings- og fredsorganisasjoner
52.    Intercityprosjektet Lillehammer - Gudbrandsdalen er et prosjekt som jobber for realiseringen av dobbeltspor på Lillehammer - Gudbrandsdalen
53.    Trafikkaksjonen jobber for en tryggere og bedre transportpolitikk
54.    Norge Sosiale Forum er en internasjonal bevegelse som jobber for en mer rettferdig verden

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!