Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Krever klima-NTP

I forbindelse med regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan krever Framtiden i våre hender kraftig rammeøkning for jernbanen, færre motorveier, tidfesting av høyhastighetstog og restriktive tiltak overfor luftfarten.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I forbindelse med regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan krever Framtiden i våre hender kraftig rammeøkning for jernbanen, færre motorveier, tidfesting av høyhastighetstog og restriktive tiltak overfor luftfarten.

iStock Tog490Trenger nye linjer: Framtiden i våre hender mener vi aldri vil kunne oppnå konkurransedyktige reisetider eller et pålitelig godstilbud på eksisterende linjer.

I klimameldingen heter det blant annet at «jernbanens rolle i transportsystemet skal styrkes» og at «veksten i persontrafikken i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange». Framtiden i våre hender er krystallklare på hva dette må innebære i praksis.

– Først og fremst må det bety en kraftig oppsving i investeringstakten for jernbane, sier fagrådgiver Marit Kristine Vea i Framtiden i våre hender.

Hun viser til tall fra Framtiden i våre hender, som viser hvordan jernbanen diskrimineres i Norge. Mens jernbaneinvesteringene i 2011 var på 3,9 milliarder kroner, var veiinvesteringene på 18,1 milliarder kroner. Framtiden i våre hender mener rammene til jernbanen må oppjusteres til 20-23 milliarder kroner årlig. Det er samme nivå som Jernbaneverket baserer seg på for å bygge InterCity i løpet av 10-12 år. Et helt realistisk nivå, mener Framtiden i våre hender.

– Jernbanen har blitt diskriminert i mange år sammenliknet med vei og luftfart. Det har ført til at Norge har blant Europas treigeste tog, og at jernbanen er i ferd med å forfalle. Det skjer fordi jernbanen er prisgitt finansiering gjennom statsbudsjettet. Luftfarten, og for eksempel utbyggingen på Gardermoen, finansieres gjennom taxfree-salg, mens veibygging finansieres gjennom bompenger.

– Jernbanen må få nye finansieringskilder, og Framtiden i våre hender foreslår at penger fra bomstasjoner langs motorveien brukes til jernbanebygging på samme strekning, sier Vea.


Forslaget kommer i forbindelse med høringsfristen til Nasjonal transportplan.


I tillegg til å bruke bompenger fra vei, anbefaler Framtiden i våre hender også at det ved store jernbaneprosjekter som InterCity eller høyhastighetsutbygging skal opprettes egne prosjektselskaper som ved behov kan lånefinansiere deler av utbyggingen. Lånene kan gis som statslån eller statsgaranterte obligasjoner.

– Ellers i Europa og verden bygges det høyhastighetsbaner i stor fart. Jo lenger vi venter i Norge, jo mer forfaller jernbanen og jo lenger unna kommer vi nullutslippssamfunnet, sier Vea.

Framtiden i våre henders krav til Nasjonal transportplan:
  • Rammeøkning til jernbanen på 136 prosent. Det vil si 20-23 milliarder årlig.
  • Ny investeringsmodell for jernbane med mulighet for oppretting av prosjektselskap med adgang til lånefinansiering og bompenger fra vei.
  • Tidfesting av InterCity til 2023.
  • Midler til videre utredning av høyhastighetskorridorer mellom Oslo og Bergen, Stavanger, Trondheim og Gøteborg. Byggestart for høyhastighetsbaner (utover InterCity) i løpet av kommende NTP-periode.
  • Restriktive tiltak overfor luftfarten, som innføring av grønn flyskatt og stans i kapasitetsutvidelse på de store flyplassene.
  • Færre motorveier.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!