Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klimaveivalget

Vi må kutte klimagassutslippene. Regjeringen, Stortinget og folket har akseptert det vitenskapen har prøvd å fortelle oss i 25 år, nemlig at menneskelig aktivitet fører til endringer i klodens klima. Dette betyr at vi må kutte utslippene, overalt og i alle sektorer, inkludert samferdsel.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vi må kutte klimagassutslippene. Regjeringen, Stortinget og folket har akseptert det vitenskapen har prøvd å fortelle oss i 25 år, nemlig at menneskelig aktivitet fører til endringer i klodens klima. Dette betyr at vi må kutte utslippene, overalt og i alle sektorer, inkludert samferdsel.


Dessverre går det fortsatt i feil retning på mange områder. Utslippene fra transportsektoren faller ikke. Til tross for vellykket elbilpolitikk, 
til tross for mer effektive motorer i fly og biler, til tross for drivstoffavgifter og bilavgifter og til tross for at byer som Oslo øker kollektiv- og sykkelandelen.

Med gjeldende planer vil utslippene fra fly vil tvert imot øke dramatisk de neste årene. Hvis planlagte motorveiprosjekter blir bygd, vil sannsynligvis utslippene fra veitrafikken igjen øke. Det blir i hvert fall veldig vanskelig å redusere utslippene med økt veikapasitet.

Veiskille

Vi står ved et veiskille. Samferdselsdepartementet og Stortinget skal nå legge rammene for neste fase av Nasjonal Transportplan. Det er fullt mulig å velge en annen vei.
Det er gjort flere fornuftige valg i samferdselspolitikken allerede, men det er ikke nok. Politikerne har ikke hatt mot til å si at det er en god del populære ting, deriblant billige flybilletter, taxfree og flerfelts motorveier, som er dårlig miljøpolitikk, dårlig økonomi og dårlig helsepolitikk.

Konkrete utslippsmål mot 2030

Et klimaveivalg i samferdselssektoren krever to ting: At sektoren får et helt konkret mål om å bli utslippsfri i 2030, og at vi gjør noen umiddelbare grep for å sette kursen mot dette målet. Disse prioriteringene må komme i tillegg til de fornuftige investeringene som allerede er vedtatt, innenfor jernbane, kollektivtrafikk, avgiftspolitikk og sykkelveier.

Fem krav til samferdselspolitikken

Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender og Natur og Ungdom vil at det skal:

  • Bli slutt på nye, flerfelts motorveier
  • Investeres mer i jernbane, kollektivtrafikk og sykkelveier
  • Bli slutt på utvidelser av de store flyplassene
  • Bli enklere og billigere for folk å velge miljøvennlige løsninger; blant annet ved å prioritere gående, syklende og kollektivreisende på veiene, avgiftsfritak på nullutslippskjøretøy og driftstilskudd til kollektivtrafikk.
  • Bli dyrere og vanskeligere å velge miljøskadelige løsninger, gjennom blant annet avgifter på flydrivstoff, fjerning av taxfreeordningen, bompenger, rushtidsavgift og miljøfelt på veiene.
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!