Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Høyhastighetsbaner: Stortinget sa ja

Stortinget har satt høyhastighetsbaner som mål for Norges nye jernbanevirkelighet. Regiontrafikk og mere gods på bane skal også med.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Stortinget har satt høyhastighetsbaner som mål for Norges nye jernbanevirkelighet. Regiontrafikk og mere gods på bane skal også med.
Europas største jernbaneselskap Deutsche Bahn, har brukt et drøyt år på en grundig utredning av høyhastighetsbaner i Norge . Etter å ha gjennomgått byggekostnader og trafikkgrunnlag i detalj, gir de tommelen opp. Det vil bli langt stillere på flyplassene, og 1800 færre trailere pr dag på veiene. Millioner av bilturer vil hvert år i stedet tas med tog.

Stortingets Transport og kommunikasjonskomité er overbevist. På verdens miljøverndag 5. juni vedtok komiteen at utredningene som skal gjennomføres nå "skal ha bygging av høyhastighetsbane som siktemål” og at de ”skal gi et godt beslutningsgrunnlag i god tid før behandlingen av Nasjonal Transportplan om fire år”.

Dette er det klareste "ja" til høyhastighetstog Stortinget noengang har sagt, og legger et klart press på Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket om å legge inn et nytt gir i planleggingen av høyhastighetsbaner. I tillegg gir det en klar føring om at planene for utbyggingsprosjekter rundt om i landet må oppgraderes til moderne standard.

Transportkomiteen vil videre at man skal ha ”blandet trafikk av høyhastighetstog, regionstog og godstrafikk” og at banene slik ”ikke bare skal binde sammen de store byene, men også fange opp mellomliggende trafikk”. Opplegget er realistisk. I Tyskland drives baner på denne måten allerede.

Deutsche Bahns utredning har gjort inntrykk. Komiteen vedtok at det skal ”trekkes veksler” på deres arbeid videre. Frp sa blankt nei. De skjønner at det blir vanskelig å få bygget firefelts motorvei over Dovre og Haukeli om folk og gods heller velger toget.

Samferdselsdepartementet spør hvor pengene er. Å knytte sammen Trondheim, Bergen, Stavanger/Haugesund og Oslo vil koste 200 mrd kr. Stor statlig investering har aldri vært et problem i oljesektoren. Faglig påfyll fra Oljedepartementet og godt arbeid i Finanskomiteen kan avklare spørsmålet.

Bergensbanen er 100 år i år, og lite har skjedd siden den gang. Å bygge norsk jernbane fra levende museum til internasjonal standard er ikke en utgift, det er en investering. For samfunnsøkonomien, ja, men ikke minst for miljøet og folks livskvalitet.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!