Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Høyhastighetsbane kan redde strandsonen

Jernbanebudsjettet 2011: Stopp raseringen av strandsonen langs Mjøsa. Forser høyhastighetsutbygging. Framtiden i våre hender ser gode prioriteringer i jernbanesatsinga i statsbudsjettet, med ett viktig unntak: Det er penger ut av vinduet å fortsette å planlegge naturrasering langs Mjøsa.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Jernbanebudsjettet 2011: Stopp raseringen av strandsonen langs Mjøsa. Forser høyhastighetsutbygging. Framtiden i våre hender ser gode prioriteringer i jernbanesatsinga i statsbudsjettet, med ett viktig unntak: Det er penger ut av vinduet å fortsette å planlegge naturrasering langs Mjøsa.

Det må settes makt bak Stortingets ønsker om minimum 250 km/t ved jernbaneutbygging. Framtiden i våre hender krever at posten på 325 millioner satt av til planlegging og grunnerverv til klattvis utbygging av lavhastighetsbane i Mjøsas strandsone blir flyttet til en østlig sammenhengende høyhastighetstrasé for 300 km/t, som utredet av Deutsche Bahn International.

Vi mener at alle nye prosjekter som ikke gir toghastigheter på 250 km/t eller mer må legges på is til planene er oppgradert. Derfor er det bra at regjeringen prioriterer fullføring av allerede igangsatte prosjekter framfor oppstart av nye. Vi risikerer feilinvesteringer for milliardbeløp om det igangsettes mer lavhastighetsbane nå på strekninger der det likevel vil bli bygd høyhastighetsbaner ganske snart.

Regjeringen må i særdeleshet kutte bevilgningen til grunnerverv og planlegging av det langvarige, kompliserte og naturødeleggende klatteprosjektet i strandsonen langs Mjøsa (Langset-Kleverud-Steinsrud, mellom Eidsvoll og Hamar). Denne lavhastighetsbanen i strandsonen vil gi en langt dårligere og dyrere jernbane enn høyhastighetsalternativet opp til to og en halv kilometer lenger øst, som er utredet av Deutsche Bahn International for Norsk Bane AS. Vi kan ikke se noen argumenter for Jernbaneverkets trasévalg annet enn at den gir mulighet for klattvis utbygging, og derfor er tilpasset det gamle norske systemet med finansiering over uforutsigbare årlige statsbudsjettbevilgninger.

Lenker:


Framtiden i våre hender mener generelt om jernbanebudsjettet:
  • Det er bra at totalrammen øker, men den øker alt for lite. Nå er den så liten at nesten 20 % av midlene i 2011-budsjettet må gå til å subsidiere togkjøring istedenfor å bygge bedre baner. Massiv bygging av høyhastighetsbaner må til for å få økt produktivitet og dermed lønnsomme tog som ikke spiser av jernbanebudsjettet til subsidier.
  • Det er riktig å prioritere midler til drift og vedlikehold. Jernbaneverket har i påvente av høyhastighets- og Intercity-utredningene få gode investeringsprosjekter å bruke penger på, og mangler dessuten folk til planlegging.
  • Det er riktig å samle knappe investeringsmidler om færrest mulig prosjekter, slik at disse kan bli ferdig og komme til nytte for samfunnet. Holm-Nykirke (Vestfoldbanen) og Oslo-Ski (Østfoldbanen) er gode valg.
Kontaktperson: Mekonnen Germiso, forskningsleder i Framtiden i våre hender, tlf 95 20 28 34

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!