Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tilrettelegging for sykling er lønnsomt for samfunnet. (Foto: Istockphoto)

Høyest utslipp og høyeste investeringer

At et bilbasert transportsystem i storbyregionene gir høye utslipp av klimagasser, er neppe så overraskende. Men at det også vil kreve høye investeringer, er kanskje ikke like godt kjent. Samtidig vil satsing på å få flere til å gå og sykle, være svært lønnsomt for samfunnet.
Tilrettelegging for sykling er lønnsomt for samfunnet. (Foto: Istockphoto)
Tilrettelegging for sykling er lønnsomt for samfunnet. (Foto: Istockphoto)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
At et bilbasert transportsystem i storbyregionene gir høye utslipp av klimagasser, er neppe så overraskende. Men at det også vil kreve høye investeringer, er kanskje ikke like godt kjent. Samtidig vil satsing på å få flere til å gå og sykle, være svært lønnsomt for samfunnet.

En rapport fra Urbanet Analyse viser at dersom vi fortsetter omtrent som før, vil vi trenge dobbelt så store investeringer enn om kursen legges om og det heller satses på kollektivtransport og sykkel. Ifølge beregningene vil vi spare 7 milliarder årlig bare i reduserte investeringer i storbyområdene ved å satse på de klimavennlige transportalternativene. Rapporten viser oss at det er god økonomi i å satse på de mindre miljøbelastende transportformene og burde derfor være at tankekors for politikerne i og rundt byområdene.

Sykkelveier er et lønnsomt klimatiltak

At miljøriktige løsninger er fornuftig også fra et økonomisk perspektiv, blir enda tydeligere når vi ser nærmere på samfunnsøkonomien i bygging av sykkelveier. En studie utført av Transportøkonomisk institutt viser at nytteverdien av å bygge ut et sammenhengende sykkelveinett i et utvalg norske byer vil være minst fire–fem ganger så store som kostnadene. Klarer politikerne å satse nok på sykkel til å nå målsettingen om å doble sykkelandelen innen 2023 kan vi spare inn 0,5 millioner tonn CO2-utslipp. Miljø- og helsegevinstene av at flere forflytter seg på en måte uten utslipp, men som samtidig forebygger mot livsstilsrelaterte helseplager, er stor. Til sammenlikning viser analysene at mange veiutbygginger er samfunnsøkonomisk ulønnsomme.

Helseeffekter

I arbeidet med ny sykkelstrategi for Oslo 2015-2025, fant kommunen at satsing på sykkel gir en positiv helsegevinst til en verdi av 26 kroner per syklet kilometer. Grunnen er at syklister har bedre helse, og dermed koster samfunnet mindre gjennom lavere sykefravær og helseutgifter. Satsing på bil i storbyen har derimot en negativ verdi på -5,90 kr per kilometer, både fordi bilister har en mer stillesittende livsstil, og fordi bilkjøring fører til lokal forurensning og negative helseeffekter for befolkningen.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!