Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Har flyskam noe for seg?

Jeg synes det er vanskelig å snakke om flyreising. Men kanskje det blir lettere nå? I Sverige ble flyskam kåret til årets nyord i 2018.

Jeg synes det er vanskelig å snakke om flyreising. Men kanskje det blir lettere nå? I Sverige ble flyskam kåret til årets nyord i 2018.

Har flyskam noe for seg? 1 av 3 svensker sier de vil fly mindre av hensyn til klima, og antall flyreiser hos söta bror går faktisk nedover. I Norge peker alle piler oppover.

Men hva godt kommer ut av at vi går rundt og skammer oss? I følge evolusjonspsykologi har skam som følelse blitt utviklet fordi vi er sosiale dyr. Skam oppstår når vi gjør noe som truer vår sosiale posisjon, som kan fordømmes av andre eller som virker på tvers av fellesskapets beste. Derav behovet for skamvett.

Men skal vi virkelig rette pekefingre mot de som flyr? Hva med alle som «må» reise noen ganger, eller hva med familier som tar seg råd til bare én flyreise i året - hvorfor skal de skamme seg? Jeg mener ikke at de som tar en flytur eller to i året skal drive med selvpisking. Selv opplever jeg flyskam som en veileder: den gjør at jeg tenker meg om hvorvidt jeg virkelig må reise, den hindrer meg fra å fly og får meg til å velge alternative reisemåter. For meg er den en motivator.

Likevel har jeg kviet meg for å snakke om det, i frykt av å rette pekefinger. Ikke minst fordi når utslippene fra flytrafikk skal ned så må det gjøres strukturelt, det er ikke tilstrekkelig med individuelle valg.

Men det personlige er politisk. Når har strukturelle endringer kommet på plass uten at enkeltpersoner har tatt individuelle standpunkt? Og når vi ser på utslippene til hver og en av oss, så vil en lang flyreise utjevne de fleste andre klimatiltak vi velger å gjøre. Ifølge FN kan hver og en av oss slippe ut et sted mellom 1 til 2 tonn CO2 per år hvis vi skal være innenfor målene i Parisavtalen. Men én flyreise fra Norge til Thailand slipper i seg selv ut rundt 3 tonn CO2. Hvis vi ser til Sverige igjen - der har politiske tiltak for å stramme inn på flyreising fulgt debatten om flyskam og personlig ansvar.

Derfor mener jeg flyskam har noe for seg. Mest mulig forurensende flyreising er på vei til å bli ukult. Det er nødvendig. Miljøvennlig reising, interrail og togreiser må løftes frem som de kuleste alternativene. Å fly mindre betyr ikke å la være å reise eller å redusere sin deltagelse i verden. Se på Greta Thunberg som tar tog rundt om i Europa for å møte alt fra Paven til EU til britiske parlamentarikere. Men det betyr kanskje saktere, eller annerledes reising.

På Facebook-gruppa «togferie» kan man inspireres til togreiser til alt fra Nord-Norge, Sverige og Vietnam. Til nå har jeg synes det har vært vanskelig å ikke gi positiv tilbakemelding til venner som skal på enda en utenlandsreise med fly. Men heretter skal jeg prøve å si: har du vurdert tog? Anbefaler alle å bli med i gruppa, og kanskje fremfor æ kjenne på flyskammen - oppleve å bli #togkry? Eller hva med å prøve en #delebåt i sommer? God tur!