Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Flytrafikk utgjør 12,5 prosent av Norges klimautslipp

NHO Luftfart er i harnisk over regjeringens forslag om en flysetetavgift på 88 kroner per billett, som de kaller useriøs klimapolitikk. Samtidig gir de inntrykk av at nordmenns flyreiser er om lag 5 ganger mindre skadelige for klimaet enn de i virkeligheten er.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

NHO Luftfart er i harnisk over regjeringens forslag om en flysetetavgift på 88 kroner per billett, som de kaller useriøs klimapolitikk. Samtidig gir de inntrykk av at nordmenns flyreiser er om lag 5 ganger mindre skadelige for klimaet enn de i virkeligheten er.

Last ned notatet her

NHO Luftfart hevder at CO2-utslippene fra norske flyreiser utgjør om lag 2,5 prosent av de samlede norske klimagassutslippene. Isolert sett har de rett: Ifølge Statistisk sentralbyrå stod innenriks luftfart for et utslipp på 1,35 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2013. Det utgjør omtrent 2,5 prosent av bokførte norske utslipp.

Men det er to store problemer med å legge dette tallet til grunn.

Tilleggseffekter

Det første problemet: det er stor forskjell på utslipp på bakkenivå og utslipp i flyenes marsjhøyde. CICERO legger til grunn at utslippene fra fly må ganges med 1,8 dersom den totale klimaeffekten skal regnes med. Årsaken til at flyutslipp har en såpass mye større klimaeffekt enn hva CO2-utslippene skulle tilsi, er at andre utslippskomponenter enn CO2 har en særlig stor klimaeffekt når de skjer i store høyder.

De reelle utslippene fra luftfart, innenfor norsk territorium, utgjør dermed 2,43 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Utenlandsreisene kommer i tillegg

Det andre problemet: NHO Luftfart ser bort fra nordmenns flyreiser til og i utlandet. Rapporten Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart (Transportøkonomisk institutt) konkluderte med at det samlede klimagassutslippet fra nordmenns flyreiser utgjorde 3,4 millioner tonn i 2007. Av dette kom 2,57 millioner tonn fra utenlandsreiser.

Nordmenns flyreiser til og i utlandet har økt siden 2007, men flyene har også blitt noe mer energieffektive. Hvis vi legger et konservativt anslag til grunn, og sier at utslippene fra nordmenns utenlandsreiser med fly var like i 2013 som i 2007, og regner inn tilleggsfaktoren på 1,8, utgjør nordmenns klimagassutslipp fra utenlands flyreiser om lag 4,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

I sum utgjør dermed utslippene fra nordmenns flyreiser om lag 7,05 millioner tonn CO2-ekvivalenter, når tilleggseffekten regnes inn. Det tilsvarer om lag 12,5 prosent av Norges samlede klimagassutslipp [1] Her legger vi til grunn et totalutslipp fra norsk territorium der tilleggseffektene fra flytrafikk (faktor 1,8) og veitrafikk (faktor 1,25), samt nordmenns flyreiser til og i utlandet, er regnet inn. Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Vi finnes bare på grunn av den økonomiske støtten fra de over 40 000 medlemmene våre. Desto flere som støtter arbeidet vårt, jo større påvirkningskraft har vi også i møte med myndigheter, politikere og næringsliv. Bli medlem i dag!

- Annonse -